aespa - Girls MV.vi Subtitles (*.SRT)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: aespa | Song: Girls MV.vi

aespa - Girls MV.vi Subtitle (.SRT)

0
00:00:19,457 --> 00:00:21,480
Tỉnh dậy thôi nào

1
00:00:22,100 --> 00:00:24,483
Trong cuộc chiến càng
lúc càng khốc liệt

2
00:00:24,841 --> 00:00:26,443
Đối đầu với kẻ địch với đôi chân Hook!

3
00:00:26,443 --> 00:00:27,698
Black Mamba

4
00:00:27,748 --> 00:00:29,235
Ta chẳng sợ ngươi đâu Hoot!

5
00:00:29,279 --> 00:00:30,635
Để ta nghiền nát ngươi

6
00:00:30,697 --> 00:00:32,824
Đã thay đổi rồi

7
00:00:33,279 --> 00:00:35,893
Sau khi trở về từ K****YA

8
00:00:36,087 --> 00:00:37,579
æ biến dạng

9
00:00:37,604 --> 00:00:40,431
Càng thêm giống tôi hơn,
trông y hệt vậy

10
00:00:40,456 --> 00:00:42,536
Hiện thân của sự tồn tại điên cuồng

11
00:00:42,553 --> 00:00:43,885
Khi mồi lửa còn sót lại

12
00:00:43,935 --> 00:00:45,638
Bùng lên thành con ác quỷ khổng lồ

13
00:00:45,688 --> 00:00:48,257
cô lập và làm bạn yếu ớt

14
00:00:48,395 --> 00:00:50,152
Reunite chúng ta lại cùng nhau

15
00:00:50,202 --> 00:00:51,202
Whoo Whoo

16
00:00:51,293 --> 00:00:52,605
Tấn công đi Beat it Yah

17
00:00:52,655 --> 00:00:54,028
Bạn không hề đơn độc

18
00:00:54,053 --> 00:00:56,854
Sự hy sinh rực sáng Sacrifice

19
00:00:56,879 --> 00:00:59,843
Khi bạn tìm lại được ký ức

20
00:00:59,893 --> 00:01:02,425
Hãy cho tôi thấy nhé?
Hãy xuất hiện nhé?

21
00:01:02,450 --> 00:01:04,483
N****tại đây, n****bây giờ

22
00:01:05,520 --> 00:01:06,947
Hãy theo tôi (Bow down)

23
00:01:06,972 --> 00:01:08,300
Hãy nhìn đây (My skill)

24
00:01:08,325 --> 00:01:09,696
Sẽ ngạc nhiên đấy (Say wow)

25
00:01:09,721 --> 00:01:10,858
We coming

26
00:01:11,032 --> 00:01:12,523
Hét lên nào (Get loud)

27
00:01:12,523 --> 00:01:13,857
Hãy nghe đây (My sound)

28
00:01:13,907 --> 00:01:15,317
Gọi to lên nào (Upgrade)

29
00:01:15,367 --> 00:01:16,556
We coming

30
00:01:17,063 --> 00:01:18,740
Nở rộ trong hỗn loạn

31
00:01:18,790 --> 00:01:19,778
(We Them Girls)

32
00:01:19,828 --> 00:01:21,538
Can đảm đối mặt với nỗi sợ hãi

33
00:01:21,588 --> 00:01:22,591
(Ah Yeah)

34
00:01:22,641 --> 00:01:25,035
Chúng ta luôn luôn Together

35
00:01:25,085 --> 00:01:26,494
We Them Girls We Them Girls

36
00:01:26,519 --> 00:01:27,668
We Them Girls

37
00:01:32,398 --> 00:01:34,169
Meta Universe cùng tồn tại

38
00:01:34,219 --> 00:01:35,462
Hiện giờ thế giới song
song Parallel World

39
00:01:35,512 --> 00:01:37,317
Mọi sự tồn tại đều có ý nghĩa

40
00:01:37,367 --> 00:01:38,382
Part of my heart

41
00:01:38,432 --> 00:01:40,024
Chúng ta dùng ngôn ngữ của sự đồng cảm

42
00:01:40,074 --> 00:01:41,051
Chia sẻ cho nhau hơi ấm

43
00:01:41,101 --> 00:01:42,508
Đến cuối cùng chỉ có thiện chí

44
00:01:42,508 --> 00:01:43,185
Là giá trị chúng ta kiếm tìm

45
00:01:43,235 --> 00:01:45,314
Cuối cùng tôi cũng đã trở nên mạnh mẽ

46
00:01:45,802 --> 00:01:48,228
Không nao núng, cũng không
tổn thương nữa

47
00:01:48,655 --> 00:01:50,173
Bị biến dạng

48
00:01:50,223 --> 00:01:52,193
Rồi lại bắt đầu chia bè kéo phái

49
00:01:52,243 --> 00:01:55,087
Cô lập bạn và tôi, khiến ta
không thể thấy phía trước

50
00:01:55,112 --> 00:01:56,444
Các quy tắc

51
00:01:56,494 --> 00:01:58,247
Méo mó trước tham vọng
xấu xa Algorithm

52
00:01:58,272 --> 00:01:59,813
Lấy sự tồn tại làm vũ
khí, làm sức tàn phá

53
00:01:59,837 --> 00:02:00,841
Để nuốt chửng Ah

54
00:02:00,954 --> 00:02:02,711
Cái ác bắt đầu từ đó

55
00:02:02,761 --> 00:02:03,761
Whoo Whoo

56
00:02:03,852 --> 00:02:05,164
Tránh ra nào Flip Yah

57
00:02:05,214 --> 00:02:06,587
Tôi không hề đơn độc

58
00:02:06,612 --> 00:02:09,413
Tôi muốn bảo vệ

59
00:02:09,438 --> 00:02:12,402
REKALL khi gặp bạn lần đầu

60
00:02:12,452 --> 00:02:14,984
Sẽ ôm lấy bạn đến khi
bạn cảm nhận được

61
00:02:15,009 --> 00:02:17,332
Without SYNK DIVE

62
00:02:18,079 --> 00:02:19,506
Hãy theo tôi (Bow down)

63
00:02:19,531 --> 00:02:20,859
Hãy nhìn đây (My skill)

64
00:02:20,884 --> 00:02:22,255
Sẽ ngạc nhiên đấy (Say wow)

65
00:02:22,280 --> 00:02:23,417
We coming

66
00:02:23,591 --> 00:02:25,032
Hét lên nào (Get loud)

67
00:02:25,082 --> 00:02:26,416
Hãy nghe đây (My sound)

68
00:02:26,466 --> 00:02:27,876
Gọi to lên nào (Upgrade)

69
00:02:27,926 --> 00:02:29,115
We coming

70
00:02:29,622 --> 00:02:31,299
Nở rộ trong hỗn loạn

71
00:02:31,349 --> 00:02:32,337
(We Them Girls)

72
00:02:32,387 --> 00:02:34,147
Can đảm đối mặt với nỗi sợ hãi

73
00:02:34,147 --> 00:02:35,150
(Ah Yeah)

74
00:02:35,200 --> 00:02:37,594
Chúng ta luôn luôn Together

75
00:02:37,644 --> 00:02:39,053
We Them Girls We Them Girls

76
00:02:39,078 --> 00:02:41,703
Chào đón ngày bình yên

77
00:02:41,802 --> 00:02:44,373
Tại nơi FLAT kia

78
00:02:44,547 --> 00:02:47,167
Chúng ta cùng vui cười và yêu thương

79
00:02:47,426 --> 00:02:50,495
With my friends

80
00:02:50,545 --> 00:02:53,290
Giờ đây tôi tò mò về tương lai

81
00:02:53,340 --> 00:02:56,176
mà ta cùng mở ra với nævis

82
00:02:56,369 --> 00:02:59,346
Đến cuối cùng ta sẽ gặp lại nhau thôi

83
00:02:59,552 --> 00:03:04,777
nævis on the REAL MY WORLD

84
00:03:14,986 --> 00:03:16,363
Hold up!

85
00:03:21,082 --> 00:03:23,608
REAL MY WORLD

86
00:03:27,483 --> 00:03:30,494
So với hình ảnh tôi trong gương

87
00:03:30,544 --> 00:03:33,455
Sự tồn tại của bạn còn
tỏa sáng hơn thế

88
00:03:33,505 --> 00:03:34,623
Hãy nói với tôi rằng

89
00:03:34,673 --> 00:03:38,220
Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi

90
00:03:38,996 --> 00:03:40,423
Hãy theo tôi (Bow down)

91
00:03:40,448 --> 00:03:41,776
Hãy nhìn đây (My skill)

92
00:03:41,801 --> 00:03:43,172
Sẽ ngạc nhiên đấy (Say wow)

93
00:03:43,197 --> 00:03:44,334
We coming

94
00:03:44,508 --> 00:03:45,949
Hét lên nào (Get loud)

95
00:03:45,999 --> 00:03:47,333
Hãy nghe đây (My sound)

96
00:03:47,383 --> 00:03:48,793
Gọi to lên nào (Upgrade)

97
00:03:48,843 --> 00:03:50,032
We coming

98
00:03:50,539 --> 00:03:52,216
Nở rộ trong hỗn loạn

99
00:03:52,266 --> 00:03:53,254
(We Them Girls)

100
00:03:53,304 --> 00:03:55,014
Can đảm đối mặt với nỗi sợ hãi

101
00:03:55,064 --> 00:03:56,117
(Ah Yeah)

102
00:03:56,117 --> 00:03:58,511
Chúng ta luôn luôn Together

103
00:03:58,561 --> 00:03:59,970
We Them Girls We Them Girls

104
00:03:59,995 --> 00:04:01,513
We Them Girls

105
00:04:05,834 --> 00:04:06,570
Girls!

Note: some words might be censored in above Lyrics & subtitles for preview only. Uncensored versions of lyrics, subtitles are below. Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.
ENABLE javascript in your browser!

aespa - Girls MV.vi Subtitles (*.SRT)

▼ aespa-Girls-MV.vi.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

▼ aespa-Girls-MV.vi.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

▼ aespa-Girls-MV.vi.srt Subtitle (.SRT)

▼ aespa-Girls-MV.vi.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also get subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.

Home | Contact | Privacy Policy