Ylvis - The Fox (What Does The Fox Say) (Official music video HD)(Vietnamese).vi Lyrics (*.LRC)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: Ylvis | Song: The Fox (What Does The Fox Say) (Official music video HD)(Vietnamese).vi

Ylvis - The Fox (What Does The Fox Say) (Official music video HD)(Vietnamese).vi Lyrics (.LRC)

[00:12.64]Chó kêu gâu, mèo kêu meo
[00:16.44]Chim kêu chíp chip Và chuột thì kêu chít chít
[00:20.16]Bò kêu ụm bò, ếch thì kêu ếch ộp
[00:24.12]Và con voi kêu tút
[00:27.64]Vịt kêu quạc quạc, và cá kêu ọc
[00:31.60]Còn con hải cẩu kêu ao ao ao
[00:34.96]Nhưng có một âm thanh mà không ai biết được
[00:39.96]Con cáo kêu thế nào?
[00:41.76]Ring-đing-đing-đing-đing-te-ring-đing!
[00:43.84]Ring-đing-đing-đing-đing-te-ring-đing
[00:47.76]Con cáo kêu thế nào?
[00:49.28]Oa-pa-pa-pa-pa-pa-pao!
[00:55.28]Con cáo kêu thế nào?
[00:56.88]Ha-ti-ha-ti-ha-ti-hô!
[01:02.80]Con cáo kêu thế nào?
[01:04.20]Ốp-chốp-chốp-chốp-chốp!
[01:06.40]Ốp-chốp-chốp-chốp-chốp!
[01:08.08]Ốp-chốp-chốp-chốp-chốp!
[01:10.36]Con cáo kêu thế nào?
[01:12.64]Mắt xanh to, mũi nhòn nhọn
[01:16.32]Đuổi bắt chuột và hay đào hố
[01:20.12]Đôi chân nhỏ, ở trên đồi
[01:24.12]Đột nhiên em đứng yên ở đó
[01:27.48]Lông em màu đỏ, thật quá xinh đẹp
[01:31.68]Như một thiên thần đội lốt
[01:35.04]Nhưng nếu em gặp, một chú ngựa hiền
[01:39.12]Liệu em có nói chuyện Bằng mã mo-o-o-o-óc?
[01:46.84]Làm sao em nói chuyện được với Chú ngựa đó-ó-ó-ó?
[01:55.00]Con cáo kêu thế nào?
[01:56.76]Da-cha-chacha-chacha-chao!
[01:58.76]Da-cha-chacha-chacha-chao!
[02:00.44]Da-cha-chacha-chacha-chao!
[02:02.84]Con cáo kêu thế nào?
[02:04.32]Kaka-kaka-kaka-kaka-kao!
[02:10.24]Con cáo kêu thế nào?
[02:11.72]A-hì-ahí- ha-hí!
[02:17.72]Con cáo kêu thế nào?
[02:19.24]À-ú-ú-ú-ú-ú!
[02:22.88]Ú-ú-ú-ú-ú-ú!
[02:25.16]Con cáo kêu thế nào?
[02:28.32]Bí mật của em cáo
[02:32.32]Bí mật ngàn năm nay
[02:36.04]Đâu đó sâu trong rừng
[02:39.56]Ta biết em đang trốn
[02:43.56]Âm thanh của em là gì?
[02:47.32]Liệu chúng ta có được biết
[02:50.80]Hay mãi chỉ là bí mật
[02:54.84]Em đã nói những gì?
[03:02.24]Em là thiên thần hộ mệnh của ta
[03:06.04]Lẩn trốn trong rừng sâu
[03:09.76]Âm thanh của em là gì?
[03:17.28]Liệu chúng ta có được biết?
[03:21.04]Ta rất muốn được biết!
Note: some words might be censored in above Lyrics & subtitles for preview only. Uncensored versions of lyrics, subtitles are below. Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.
ENABLE javascript in your browser!

Ylvis - The Fox (What Does The Fox Say) (Official music video HD)(Vietnamese).vi Lyrics (*.LRC)

▼ Ylvis-The-Fox-(What-Does-The-Fox-Say)-(Official-music-video-HD)(Vietnamese).vi.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

▼ Ylvis-The-Fox-(What-Does-The-Fox-Say)-(Official-music-video-HD)(Vietnamese).vi.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

▼ Ylvis-The-Fox-(What-Does-The-Fox-Say)-(Official-music-video-HD)(Vietnamese).vi.srt Subtitle (.SRT)

▼ Ylvis-The-Fox-(What-Does-The-Fox-Say)-(Official-music-video-HD)(Vietnamese).vi.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also get subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.

Home | Contact | Privacy Policy