Xdinary Heroes - Happy Death Day.hi Subtitles WebVTT (*.vtt)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: Xdinary Heroes | Song: Happy Death Day.hi

Xdinary Heroes - Happy Death Day.hi WebVTT (.vtt)

WEBVTT

00:00:06.962 --> 00:00:10.542
Na-na-na-na-na-na-na-na-na

00:00:10.592 --> 00:00:14.258
Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

00:00:14.308 --> 00:00:17.936
Na-na-na-na-na-na-na-na-na

00:00:17.986 --> 00:00:20.069
Na-na-na-na-na

00:00:20.119 --> 00:00:21.693
***** kong mag-“whee”

00:00:21.693 --> 00:00:25.277
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la haha

00:00:25.327 --> 00:00:26.752
Happy death day

00:00:26.752 --> 00:00:28.504
Happy happy worst day

00:00:28.554 --> 00:00:29.038
Feel like

00:00:29.088 --> 00:00:32.653
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la haha

00:00:32.703 --> 00:00:34.082
Happy death day

00:00:34.132 --> 00:00:36.830
Happy happy worst day (day)

00:00:36.880 --> 00:00:40.520
I’m a birthday clown tonight

00:00:40.570 --> 00:00:43.769
Nakangiti man ang mga labi ko

00:00:43.819 --> 00:00:45.656
Hindi ako ginaganahan

00:00:45.706 --> 00:00:47.459
Magkakamukha ang lahat gaya ko

00:00:47.509 --> 00:00:51.157
Sobrang nakakabagot (hikab)

00:00:51.207 --> 00:00:53.004
Sa loob ng kwartong punong puno

00:00:53.054 --> 00:00:54.855
Sa tunog ng walang saysay
na palakpakan

00:00:54.905 --> 00:00:56.679
Hipan ang mga kandila

00:00:56.729 --> 00:00:58.576
Isa, dalawa, tatlo (foo)

00:00:58.626 --> 00:01:00.675
Everybody’s missing a thing

00:01:00.725 --> 00:01:02.394
Kahit pa mamatay ang mga kandila

00:01:02.394 --> 00:01:03.978
Ganoon pa rin kaya ang ipapakita
nilang mukha

00:01:04.028 --> 00:01:05.950
Será que teriam a mesma expressão

00:01:06.000 --> 00:01:09.685
Birthday, it’s your birthday

00:01:09.735 --> 00:01:13.381
Pinatahimik ng mga paputok
ang tunog ng kanta

00:01:13.431 --> 00:01:16.960
Worst day, it’s a worst day

00:01:17.010 --> 00:01:20.698
Banayad na umaalingawngaw
ang tawa ng payaso

00:01:20.748 --> 00:01:22.505
(Ang tawa ng payaso)

00:01:22.555 --> 00:01:26.174
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la haha

00:01:26.224 --> 00:01:27.618
Happy death day

00:01:27.668 --> 00:01:29.424
Happy happy worst day

00:01:29.424 --> 00:01:29.808
Feel like

00:01:29.858 --> 00:01:33.591
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la haha

00:01:33.641 --> 00:01:34.968
Happy death day

00:01:35.018 --> 00:01:38.019
Happy happy worst day (day)

00:01:38.069 --> 00:01:39.851
I’m so sick of the fakes

00:01:39.901 --> 00:01:41.588
I’m so sick of the fakes

00:01:45.468 --> 00:01:47.247
I’m so sick of the fakes

00:01:47.297 --> 00:01:49.161
I’m so sick of the fakes

00:01:49.161 --> 00:01:50.852
(Run run for your life

00:01:50.902 --> 00:01:52.653
Run run for your life)

00:01:56.301 --> 00:01:59.914
I remember the day when I was 8

00:01:59.964 --> 00:02:03.522
Walang tawanan sa mesa

00:02:03.572 --> 00:02:07.202
Sa harap ng natuyong cake

00:02:07.202 --> 00:02:11.007
Inginingiti ang mapuputlang labi

00:02:11.057 --> 00:02:12.897
Ngayon, huminga ka nang malalim

00:02:12.947 --> 00:02:14.751
Isa dalawa tatlo apat

00:02:14.801 --> 00:02:18.629
Tatakbo ako nang napakalayo

00:02:18.679 --> 00:02:20.219
Everybody blesses me

00:02:20.269 --> 00:02:22.184
One thousand meaningless wishes

00:02:22.234 --> 00:02:23.992
Kahit pa mamatay ang mga kandila

00:02:23.992 --> 00:02:25.866
Ganoon pa rin kaya ang ipapakita
nilang mukha

00:02:25.916 --> 00:02:29.465
Birthday, it’s my birthday

00:02:29.515 --> 00:02:33.278
Ang tunog ng musikang umaalingawngaw
sa tahimik na lugar

00:02:33.328 --> 00:02:36.911
Worst day, It’s my worst day

00:02:36.961 --> 00:02:41.014
Ah-

00:02:41.014 --> 00:02:42.432
***** kong mag-“whee”

00:02:42.482 --> 00:02:46.182
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la haha

00:02:46.182 --> 00:02:47.514
Happy death day

00:02:47.564 --> 00:02:49.140
Happy happy worst day

00:02:49.190 --> 00:02:49.752
Feel like

00:02:49.802 --> 00:02:53.495
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la haha

00:02:53.545 --> 00:02:54.919
Happy death day

00:02:54.969 --> 00:02:57.209
Happy happy worst day

00:02:57.635 --> 00:02:58.505
(Killin’ me killin’ me

00:02:58.555 --> 00:02:59.689
Killin’ me killin’ me)

00:02:59.739 --> 00:03:01.337
Ano ang ***** mo tungkol dito

00:03:03.502 --> 00:03:05.038
We’re closer to death

00:03:07.125 --> 00:03:08.705
Ang malamig na katotohanan

00:03:08.755 --> 00:03:10.582
Killin’ me killin’ me killin’
me killin’ me

00:03:10.632 --> 00:03:12.361
Killin’ me

00:03:12.411 --> 00:03:16.091
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la haha

00:03:16.091 --> 00:03:17.468
Happy death day

00:03:17.518 --> 00:03:19.209
Happy happy worst day

00:03:19.259 --> 00:03:19.740
Feel like

00:03:19.790 --> 00:03:23.518
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la haha

00:03:23.518 --> 00:03:24.812
Happy death day

00:03:24.862 --> 00:03:27.357
Happy happy worst day (day)

00:03:27.407 --> 00:03:29.227
I’m so sick of the fakes

00:03:29.277 --> 00:03:31.092
I’m so sick of the fakes

00:03:31.142 --> 00:03:32.921
Run run for your life

00:03:32.971 --> 00:03:34.871
Run run for your life

00:03:34.871 --> 00:03:36.588
I’m so sick of the fakes

00:03:36.638 --> 00:03:38.415
I’m so sick of the fakes

00:03:38.465 --> 00:03:40.250
(Run run for your life

00:03:40.300 --> 00:03:42.139
Run run for your life)
Note: some words might be censored in above Lyrics & subtitles for preview only. Uncensored versions of lyrics, subtitles are below. Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.
ENABLE javascript in your browser!

Xdinary Heroes - Happy Death Day.hi Subtitles WebVTT (*.vtt)

▼ Xdinary-Heroes-Happy-Death-Day.hi.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

▼ Xdinary-Heroes-Happy-Death-Day.hi.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

▼ Xdinary-Heroes-Happy-Death-Day.hi.srt Subtitle (.SRT)

▼ Xdinary-Heroes-Happy-Death-Day.hi.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also get subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.

Home | Contact | Privacy Policy