Xdinary Heroes - Happy Death Day.hi Subtitles (*.SRT)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: Xdinary Heroes | Song: Happy Death Day.hi

Xdinary Heroes - Happy Death Day.hi Subtitle (.SRT)

0
00:00:06,962 --> 00:00:10,542
Na-na-na-na-na-na-na-na-na

1
00:00:10,592 --> 00:00:14,258
Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

2
00:00:14,308 --> 00:00:17,936
Na-na-na-na-na-na-na-na-na

3
00:00:17,986 --> 00:00:20,069
Na-na-na-na-na

4
00:00:20,119 --> 00:00:21,693
***** kong mag-“whee”

5
00:00:21,693 --> 00:00:25,277
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la haha

6
00:00:25,327 --> 00:00:26,752
Happy death day

7
00:00:26,752 --> 00:00:28,504
Happy happy worst day

8
00:00:28,554 --> 00:00:29,038
Feel like

9
00:00:29,088 --> 00:00:32,653
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la haha

10
00:00:32,703 --> 00:00:34,082
Happy death day

11
00:00:34,132 --> 00:00:36,830
Happy happy worst day (day)

12
00:00:36,880 --> 00:00:40,520
I’m a birthday clown tonight

13
00:00:40,570 --> 00:00:43,769
Nakangiti man ang mga labi ko

14
00:00:43,819 --> 00:00:45,656
Hindi ako ginaganahan

15
00:00:45,706 --> 00:00:47,459
Magkakamukha ang lahat gaya ko

16
00:00:47,509 --> 00:00:51,157
Sobrang nakakabagot (hikab)

17
00:00:51,207 --> 00:00:53,004
Sa loob ng kwartong punong puno

18
00:00:53,054 --> 00:00:54,855
Sa tunog ng walang saysay
na palakpakan

19
00:00:54,905 --> 00:00:56,679
Hipan ang mga kandila

20
00:00:56,729 --> 00:00:58,576
Isa, dalawa, tatlo (foo)

21
00:00:58,626 --> 00:01:00,675
Everybody’s missing a thing

22
00:01:00,725 --> 00:01:02,394
Kahit pa mamatay ang mga kandila

23
00:01:02,394 --> 00:01:03,978
Ganoon pa rin kaya ang ipapakita
nilang mukha

24
00:01:04,028 --> 00:01:05,950
Será que teriam a mesma expressão

25
00:01:06,000 --> 00:01:09,685
Birthday, it’s your birthday

26
00:01:09,735 --> 00:01:13,381
Pinatahimik ng mga paputok
ang tunog ng kanta

27
00:01:13,431 --> 00:01:16,960
Worst day, it’s a worst day

28
00:01:17,010 --> 00:01:20,698
Banayad na umaalingawngaw
ang tawa ng payaso

29
00:01:20,748 --> 00:01:22,505
(Ang tawa ng payaso)

30
00:01:22,555 --> 00:01:26,174
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la haha

31
00:01:26,224 --> 00:01:27,618
Happy death day

32
00:01:27,668 --> 00:01:29,424
Happy happy worst day

33
00:01:29,424 --> 00:01:29,808
Feel like

34
00:01:29,858 --> 00:01:33,591
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la haha

35
00:01:33,641 --> 00:01:34,968
Happy death day

36
00:01:35,018 --> 00:01:38,019
Happy happy worst day (day)

37
00:01:38,069 --> 00:01:39,851
I’m so sick of the fakes

38
00:01:39,901 --> 00:01:41,588
I’m so sick of the fakes

39
00:01:45,468 --> 00:01:47,247
I’m so sick of the fakes

40
00:01:47,297 --> 00:01:49,161
I’m so sick of the fakes

41
00:01:49,161 --> 00:01:50,852
(Run run for your life

42
00:01:50,902 --> 00:01:52,653
Run run for your life)

43
00:01:56,301 --> 00:01:59,914
I remember the day when I was 8

44
00:01:59,964 --> 00:02:03,522
Walang tawanan sa mesa

45
00:02:03,572 --> 00:02:07,202
Sa harap ng natuyong cake

46
00:02:07,202 --> 00:02:11,007
Inginingiti ang mapuputlang labi

47
00:02:11,057 --> 00:02:12,897
Ngayon, huminga ka nang malalim

48
00:02:12,947 --> 00:02:14,751
Isa dalawa tatlo apat

49
00:02:14,801 --> 00:02:18,629
Tatakbo ako nang napakalayo

50
00:02:18,679 --> 00:02:20,219
Everybody blesses me

51
00:02:20,269 --> 00:02:22,184
One thousand meaningless wishes

52
00:02:22,234 --> 00:02:23,992
Kahit pa mamatay ang mga kandila

53
00:02:23,992 --> 00:02:25,866
Ganoon pa rin kaya ang ipapakita
nilang mukha

54
00:02:25,916 --> 00:02:29,465
Birthday, it’s my birthday

55
00:02:29,515 --> 00:02:33,278
Ang tunog ng musikang umaalingawngaw
sa tahimik na lugar

56
00:02:33,328 --> 00:02:36,911
Worst day, It’s my worst day

57
00:02:36,961 --> 00:02:41,014
Ah-

58
00:02:41,014 --> 00:02:42,432
***** kong mag-“whee”

59
00:02:42,482 --> 00:02:46,182
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la haha

60
00:02:46,182 --> 00:02:47,514
Happy death day

61
00:02:47,564 --> 00:02:49,140
Happy happy worst day

62
00:02:49,190 --> 00:02:49,752
Feel like

63
00:02:49,802 --> 00:02:53,495
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la haha

64
00:02:53,545 --> 00:02:54,919
Happy death day

65
00:02:54,969 --> 00:02:57,209
Happy happy worst day

66
00:02:57,635 --> 00:02:58,505
(Killin’ me killin’ me

67
00:02:58,555 --> 00:02:59,689
Killin’ me killin’ me)

68
00:02:59,739 --> 00:03:01,337
Ano ang ***** mo tungkol dito

69
00:03:03,502 --> 00:03:05,038
We’re closer to death

70
00:03:07,125 --> 00:03:08,705
Ang malamig na katotohanan

71
00:03:08,755 --> 00:03:10,582
Killin’ me killin’ me killin’
me killin’ me

72
00:03:10,632 --> 00:03:12,361
Killin’ me

73
00:03:12,411 --> 00:03:16,091
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la haha

74
00:03:16,091 --> 00:03:17,468
Happy death day

75
00:03:17,518 --> 00:03:19,209
Happy happy worst day

76
00:03:19,259 --> 00:03:19,740
Feel like

77
00:03:19,790 --> 00:03:23,518
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la haha

78
00:03:23,518 --> 00:03:24,812
Happy death day

79
00:03:24,862 --> 00:03:27,357
Happy happy worst day (day)

80
00:03:27,407 --> 00:03:29,227
I’m so sick of the fakes

81
00:03:29,277 --> 00:03:31,092
I’m so sick of the fakes

82
00:03:31,142 --> 00:03:32,921
Run run for your life

83
00:03:32,971 --> 00:03:34,871
Run run for your life

84
00:03:34,871 --> 00:03:36,588
I’m so sick of the fakes

85
00:03:36,638 --> 00:03:38,415
I’m so sick of the fakes

86
00:03:38,465 --> 00:03:40,250
(Run run for your life

87
00:03:40,300 --> 00:03:42,139
Run run for your life)

Note: some words might be censored in above Lyrics & subtitles for preview only. Uncensored versions of lyrics, subtitles are below. Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.
ENABLE javascript in your browser!

Xdinary Heroes - Happy Death Day.hi Subtitles (*.SRT)

▼ Xdinary-Heroes-Happy-Death-Day.hi.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

▼ Xdinary-Heroes-Happy-Death-Day.hi.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

▼ Xdinary-Heroes-Happy-Death-Day.hi.srt Subtitle (.SRT)

▼ Xdinary-Heroes-Happy-Death-Day.hi.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also get subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.

Home | Contact | Privacy Policy