WOOZI - Ruby (Official MV).vi Subtitles (*.SRT)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: WOOZI | Song: Ruby (Official MV).vi

WOOZI - Ruby (Official MV).vi Subtitle (.SRT)

0
00:00:28,737 --> 00:00:29,521
Rời khỏi tầm mắt

1
00:00:29,571 --> 00:00:31,648
Giờ đây tôi đang chạy đến nơi đâu

2
00:00:31,698 --> 00:00:35,318
Bị ánh sáng chiếu lóa
mắt, kéo tôi lại gần

3
00:00:35,368 --> 00:00:36,778
Rực lên màu đỏ như máu

4
00:00:36,828 --> 00:00:37,696
Em cho tôi nơi trú ẩn

5
00:00:37,746 --> 00:00:38,238
Ôi

6
00:00:38,288 --> 00:00:40,040
Ôi, chết tiệt thật

7
00:00:40,040 --> 00:00:41,282
Tôi thấy chính mình trong em

8
00:00:41,332 --> 00:00:44,786
Cưng à, em đang làm cho tôi
một viên ngọc xinh đẹp

9
00:00:44,836 --> 00:00:48,006
Mỗi khi nhìn vào em,
tôi cứ đỏ bừng lên

10
00:00:48,006 --> 00:00:51,710
Tôi sẽ không quay lại, hãy
tô màu cho tôi như em

11
00:00:51,760 --> 00:00:53,386
Trái cấm của tôi

12
00:00:53,386 --> 00:00:54,671
Em có đôi môi hồng ngọc

13
00:00:54,721 --> 00:00:57,007
Trái tim tôi bị lấy đi

14
00:00:57,057 --> 00:00:58,174
Tôi không hề ban tặng nó -

15
00:00:58,224 --> 00:01:00,268
Trái tim tôi đã hướng về em

16
00:01:00,268 --> 00:01:01,344
Tôi không hề ban tặng nó -

17
00:01:01,394 --> 00:01:04,431
Tôi rất phấn khích với cách mà
em đã làm điều này với tôi

18
00:01:04,481 --> 00:01:06,474
Với tất cả hào quang của em

19
00:01:06,524 --> 00:01:07,934
Em có viên hồng ngọc

20
00:01:07,984 --> 00:01:10,103
Trái tim tôi bị lấy đi

21
00:01:10,153 --> 00:01:11,312
Tôi không hề ban tặng nó -

22
00:01:11,362 --> 00:01:13,481
Trái tim tôi đã hướng về em

23
00:01:13,531 --> 00:01:14,607
Tôi không hề ban tặng nó -

24
00:01:14,657 --> 00:01:17,952
Và em à, tôi biết rằng
điều này sẽ xảy ra

25
00:01:17,952 --> 00:01:21,581
N****từ đầu, vì em có viên hồng ngọc

26
00:01:22,832 --> 00:01:25,335
Em có viên hồng ngọc

27
00:01:25,960 --> 00:01:28,338
Ồ vâng vâng vâng vâng vâng

28
00:01:28,713 --> 00:01:33,009
Hãy cho rằng tôi mất trí nhớ, hãy
đưa cho tôi một lon coca không
đường để tôi bình tĩnh lại

29
00:01:33,009 --> 00:01:34,419
Chết tiệt, nó cũng có màu đỏ

30
00:01:34,469 --> 00:01:37,630
Cưng à, em đang làm cho tôi
một viên ngọc xinh đẹp

31
00:01:37,680 --> 00:01:41,051
Mỗi khi nhìn vào em,
tôi cứ đỏ bừng lên

32
00:01:41,101 --> 00:01:44,679
Tôi sẽ không quay lại, hãy
tô màu cho tôi như em

33
00:01:44,729 --> 00:01:46,272
Trái cấm của tôi

34
00:01:46,272 --> 00:01:48,016
Em có đôi môi hồng ngọc

35
00:01:48,066 --> 00:01:49,934
Trái tim tôi bị lấy đi

36
00:01:49,984 --> 00:01:51,102
Tôi không hề ban tặng nó -

37
00:01:51,152 --> 00:01:53,188
Trái tim tôi đã hướng về em

38
00:01:53,238 --> 00:01:54,481
Tôi không hề ban tặng nó -

39
00:01:54,531 --> 00:01:57,400
Tôi rất phấn khích với cách mà
em đã làm điều này với tôi

40
00:01:57,450 --> 00:01:59,494
Với tất cả sự tỏa sáng của em

41
00:01:59,494 --> 00:02:00,820
Em có viên hồng ngọc

42
00:02:00,870 --> 00:02:03,156
Trái tim tôi bị lấy đi

43
00:02:03,206 --> 00:02:04,407
Tôi không hề ban tặng nó -

44
00:02:04,457 --> 00:02:06,451
Trái tim tôi đã hướng về em

45
00:02:06,501 --> 00:02:07,994
Tôi không hề ban tặng nó -

46
00:02:08,044 --> 00:02:10,747
Và em à, tôi biết rằng
điều này sẽ xảy ra

47
00:02:10,797 --> 00:02:12,707
N****từ đầu, bởi vì

48
00:02:12,757 --> 00:02:14,467
Em có viên hồng ngọc

49
00:02:27,438 --> 00:02:30,642
Cưng à, em đang làm cho tôi
một viên ngọc xinh đẹp

50
00:02:30,692 --> 00:02:33,945
Mỗi khi nhìn vào em,
tôi cứ đỏ bừng lên

51
00:02:39,117 --> 00:02:40,827
Em có viên hồng ngọc

Note: some words might be censored in above Lyrics & subtitles for preview only. Uncensored versions of lyrics, subtitles are below. Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.
ENABLE javascript in your browser!

WOOZI - Ruby (Official MV).vi Subtitles (*.SRT)

▼ WOOZI-Ruby-(Official-MV).vi.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

▼ WOOZI-Ruby-(Official-MV).vi.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

▼ WOOZI-Ruby-(Official-MV).vi.srt Subtitle (.SRT)

▼ WOOZI-Ruby-(Official-MV).vi.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also get subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.

Home | Contact | Privacy Policy