WOOZI - Ruby (Official MV).vi Lyrics (*.LRC)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: WOOZI | Song: Ruby (Official MV).vi

WOOZI - Ruby (Official MV).vi Lyrics (.LRC)

[00:28.74]Rời khỏi tầm mắt
[00:29.57]Giờ đây tôi đang chạy đến nơi đâu
[00:31.70]Bị ánh sáng chiếu lóa mắt, kéo tôi lại gần
[00:35.37]Rực lên màu đỏ như máu
[00:36.83]Em cho tôi nơi trú ẩn
[00:37.75]Ôi
[00:38.29]Ôi, chết tiệt thật
[00:40.04]Tôi thấy chính mình trong em
[00:41.33]Cưng à, em đang làm cho tôi một viên ngọc xinh đẹp
[00:44.84]Mỗi khi nhìn vào em, tôi cứ đỏ bừng lên
[00:48.01]Tôi sẽ không quay lại, hãy tô màu cho tôi như em
[00:51.76]Trái cấm của tôi
[00:53.39]Em có đôi môi hồng ngọc
[00:54.72]Trái tim tôi bị lấy đi
[00:57.06]Tôi không hề ban tặng nó -
[00:58.22]Trái tim tôi đã hướng về em
[01:00.27]Tôi không hề ban tặng nó -
[01:01.39]Tôi rất phấn khích với cách mà em đã làm điều này với tôi
[01:04.48]Với tất cả hào quang của em
[01:06.52]Em có viên hồng ngọc
[01:07.98]Trái tim tôi bị lấy đi
[01:10.15]Tôi không hề ban tặng nó -
[01:11.36]Trái tim tôi đã hướng về em
[01:13.53]Tôi không hề ban tặng nó -
[01:14.66]Và em à, tôi biết rằng điều này sẽ xảy ra
[01:17.95]N****từ đầu, vì em có viên hồng ngọc
[01:22.83]Em có viên hồng ngọc
[01:25.96]Ồ vâng vâng vâng vâng vâng
[01:28.71]Hãy cho rằng tôi mất trí nhớ, hãy đưa cho tôi một lon coca không đường để tôi bình tĩnh lại
[01:33.01]Chết tiệt, nó cũng có màu đỏ
[01:34.47]Cưng à, em đang làm cho tôi một viên ngọc xinh đẹp
[01:37.68]Mỗi khi nhìn vào em, tôi cứ đỏ bừng lên
[01:41.10]Tôi sẽ không quay lại, hãy tô màu cho tôi như em
[01:44.73]Trái cấm của tôi
[01:46.27]Em có đôi môi hồng ngọc
[01:48.07]Trái tim tôi bị lấy đi
[01:49.98]Tôi không hề ban tặng nó -
[01:51.15]Trái tim tôi đã hướng về em
[01:53.24]Tôi không hề ban tặng nó -
[01:54.53]Tôi rất phấn khích với cách mà em đã làm điều này với tôi
[01:57.45]Với tất cả sự tỏa sáng của em
[01:59.49]Em có viên hồng ngọc
[02:00.87]Trái tim tôi bị lấy đi
[02:03.21]Tôi không hề ban tặng nó -
[02:04.46]Trái tim tôi đã hướng về em
[02:06.50]Tôi không hề ban tặng nó -
[02:08.04]Và em à, tôi biết rằng điều này sẽ xảy ra
[02:10.80]N****từ đầu, bởi vì
[02:12.76]Em có viên hồng ngọc
[02:27.44]Cưng à, em đang làm cho tôi một viên ngọc xinh đẹp
[02:30.69]Mỗi khi nhìn vào em, tôi cứ đỏ bừng lên
[02:39.12]Em có viên hồng ngọc
Note: Bad words replaced with ***** in above Lyrics or subtitles for preview only. You can get the uncensored version of lyrics, subtitles below.
ENABLE javascript in your browser!

WOOZI - Ruby (Official MV).vi Lyrics (*.LRC)

▼ WOOZI-Ruby-(Official-MV).vi.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

▼ WOOZI-Ruby-(Official-MV).vi.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

▼ WOOZI-Ruby-(Official-MV).vi.srt Subtitle (.SRT)

▼ WOOZI-Ruby-(Official-MV).vi.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also get subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.
Watch on YouTube: WOOZI Ruby (Official MV).vi (sorted by view count)
Watch on YouTube: WOOZI Ruby (Official MV).vi (sorted by relevance)

Warning!

Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.


You may need below programs to create subtitle for music videos and audio music files and listen music videos and audio music files with subtitle or lyrics (.LRC) file.

  1. You can create subtitles (.SRT) and synchronized lyrics file (.LRC) for music videos and audio music files for free with Subtitle Maker
  2. You can convert music videos to audio MP3 (or any other audio formats) with Audio converter, Video to mp3 converter.
  3. You can watch music videos with subtitle or listen audio music files with synchronized lyrics file with Kripto Video Protector & Media Player.
  4. You can synchronize subtitles and lyrics (.LRC) with video or audio file with Subtitle Synchronizer.
  5. Watch movies as dubbed in your native language by using Text to speech to speak aloud subtitle of the video. This feature is very helpful for people with vision, slow reading or similar problems. Text to speech movie dubber.

Home | Contact | Privacy Policy