SUPER JUNIOR - Don't Wait MV.vi Lyrics (*.LRC)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: SUPER JUNIOR | Song: Don't Wait MV.vi

SUPER JUNIOR - Don't Wait MV.vi Lyrics (.LRC)

[00:11.19]Ready!
[00:12.90]Ăn diện bảnh bao ******* Jacket
[00:15.35]đúng chuẩn phong cách này rồi
[00:17.02]Oh đúng là may mắn, thời tiết hôm nay thật
[00:20.08]Sunny Uh Uh Uh
[00:22.98]Biết tôi thế nào rồi chứ?
[00:24.87]Biệt tài nhanh nhạy nắm bắt cơ hội 100%
[00:29.01]& Timing
[00:30.87]Đợi đấy, tôi sẽ cho bạn thấy từng thứ một
[00:34.65]Oh đúng lúc cô ấy đang tiến về phía tôi
[00:37.87]Đừng run sợ, hãy tiến lên nào Go
[00:40.54]So don’t wait
[00:42.92]có hồi hộp cũng phải giữ vững Manner
[00:46.24]Chỉ 1 phút Too late
[00:48.78]mà dây dưa mãi rồi cũng Game over
[00:52.63]Chẳng nói được lời nào
[00:55.61]Cứ ngập ngừng là sẽ hối hận đấy
[00:58.56]So don’t wait
[01:00.73]đừng để tâm đến điều gì khác
[01:01.94]No matter matter matter
[01:05.22]Alright
[01:06.89]có vẻ cô ấy cũng thích đấy
[01:11.01]And hey now
[01:12.86]ra đòn quyết định thắng bại đi
[01:16.57]Môi cười rạng rỡ cùng lời nói ấm áp
[01:19.97]Hãy thể hiện hết sự chân thành của mình
[01:22.51]So don’t wait
[01:24.89]có hồi hộp cũng phải giữ vững Manner
[01:28.21]Chỉ 1 phút Too late
[01:30.75]mà dây dưa mãi rồi cũng Game over
[01:34.60]Chẳng nói được lời nào
[01:37.58]Cứ ngập ngừng là sẽ hối hận đấy
[01:40.53]So don’t wait
[01:42.71]đừng để tâm đến điều gì khác
[01:43.94]No matter matter matter
[01:46.54]So don’t wait (Now Now Now Now Yeah)
[01:52.53]So don’t wait (Now Now Now Now Yeah)
[01:58.58]So don’t wait (Now Now Now Now Yeah)
[02:04.59]So don’t wait (Now Now Now Now Yeah)
[02:10.51]So don’t wait
[02:12.89]cô ấy cũng tiến lại phía tôi Come closer
[02:16.21]Bầu không khí So great
[02:18.75]trong lòng tôi càng thêm vững tin
[02:22.60]Trước lời thổ lộ tôi thận trọng trao em
[02:25.58]Em cười rạng rỡ khiến tôi ngây ngất
[02:28.53]So don’t wait
[02:30.71]cảm giác thật tuyệt vời
[02:31.94]Feel better better better
[02:34.56]So don’t wait
[02:36.94]có hồi hộp cũng phải giữ vững Manner
[02:40.26]Chỉ 1 phút Too late
[02:42.80]mà dây dưa mãi rồi cũng Game over
[02:46.64]Chẳng nói được lời nào
[02:49.63]Cứ ngập ngừng là sẽ hối hận đấy
[02:52.58]So don't wait
[02:54.75]đừng để tâm đến điều gì khác
[02:55.99]No matter matter matter
[02:58.60]So don’t wait
Note: Bad words replaced with ***** in above Lyrics or subtitles for preview only. You can get the uncensored version of lyrics, subtitles below.
ENABLE javascript in your browser!

SUPER JUNIOR - Don't Wait MV.vi Lyrics (*.LRC)

▼ SUPER-JUNIOR-Don't-Wait-MV.vi.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

▼ SUPER-JUNIOR-Don't-Wait-MV.vi.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

▼ SUPER-JUNIOR-Don't-Wait-MV.vi.srt Subtitle (.SRT)

▼ SUPER-JUNIOR-Don't-Wait-MV.vi.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also get subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.
Watch on YouTube: SUPER JUNIOR Don't Wait MV.vi (sorted by view count)
Watch on YouTube: SUPER JUNIOR Don't Wait MV.vi (sorted by relevance)

Warning!

Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.


You may need below programs to create subtitle for music videos and audio music files and listen music videos and audio music files with subtitle or lyrics (.LRC) file.

  1. You can create subtitles (.SRT) and synchronized lyrics file (.LRC) for music videos and audio music files for free with Subtitle Maker
  2. You can convert music videos to audio MP3 (or any other audio formats) with Audio converter, Video to mp3 converter.
  3. You can watch music videos with subtitle or listen audio music files with synchronized lyrics file with Kripto Video Protector & Media Player.
  4. You can synchronize subtitles and lyrics (.LRC) with video or audio file with Subtitle Synchronizer.
  5. Watch movies as dubbed in your native language by using Text to speech to speak aloud subtitle of the video. This feature is very helpful for people with vision, slow reading or similar problems. Text to speech movie dubber.

Home | Contact | Privacy Policy