SEVENTEEN - Darling (Official MV).vi Subtitles WebVTT (*.vtt)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: SEVENTEEN | Song: Darling (Official MV).vi

SEVENTEEN - Darling (Official MV).vi WebVTT (.vtt)

WEBVTT

00:00:22.063 --> 00:00:24.391
Em có biết khi thiếu em
anh thấy thật cô đơn

00:00:24.441 --> 00:00:27.018
Khi em không nơi đây 911 anh bấm gọi

00:00:27.068 --> 00:00:29.479
Trong sức nóng nơi em anh lại chìm sâu

00:00:29.529 --> 00:00:32.490
Em yêu Em yêu à

00:00:34.075 --> 00:00:38.988
Đấu tranh trong vòng luẩn
quẩn đâu là lối ra đây

00:00:39.038 --> 00:00:43.952
Bởi anh biết tình yêu đôi ta
nóng bỏng hơn mặt trời

00:00:44.002 --> 00:00:48.498
Yeah hương vị tequila anh đang uống

00:00:48.548 --> 00:00:51.292
Chẳng thể đắng hơn con tim anh bây giờ

00:00:51.342 --> 00:00:52.252
(Nếu em biết được)

00:00:52.302 --> 00:00:57.465
Anh muốn biết vấn đề chúng
mình là nhóm máu hay DNA

00:00:57.515 --> 00:01:01.719
Bạn bè nhìn bài đăng của anh mà lo
lắng, em có thấy thế em yêu? Yeah

00:01:01.769 --> 00:01:04.139
Hằng đêm anh vẫn ngóng chờ em gọi

00:01:04.189 --> 00:01:06.599
Nhưng anh chẳng thể chờ thêm nữa

00:01:06.649 --> 00:01:10.904
Em yêu à, xin lỗi em yêu à

00:01:12.030 --> 00:01:14.399
Em có biết khi thiếu em
anh thấy thật cô đơn

00:01:14.449 --> 00:01:16.818
Khi em không nơi đây 911 anh bấm gọi

00:01:16.868 --> 00:01:19.329
Trong sức nóng nơi em anh lại chìm sâu

00:01:19.329 --> 00:01:21.781
Em yêu Em yêu à

00:01:21.831 --> 00:01:24.284
Em có biết khi thiếu em
anh thấy thật cô đơn

00:01:24.334 --> 00:01:26.870
Nếu em không nơi đây 911 anh bấm gọi

00:01:26.920 --> 00:01:29.497
Làm em buồn anh luôn chìm sâu

00:01:29.547 --> 00:01:32.258
Em yêu Em yêu à

00:01:34.260 --> 00:01:38.965
Em yêu cùng anh dưới ánh mặt trời

00:01:39.015 --> 00:01:40.967
Anh biết em chính là một nửa của anh

00:01:41.017 --> 00:01:42.302
Anh không muốn để em đi

00:01:42.352 --> 00:01:43.595
Anh chẳng thể nghĩ tới việc cô đơn

00:01:43.645 --> 00:01:46.105
Anh phải làm gì bây giờ đây

00:01:46.105 --> 00:01:47.265
Và anh phải nói em biết

00:01:47.315 --> 00:01:48.892
Em nắm trọn trái tim anh
như nó vốn là của em

00:01:48.942 --> 00:01:51.227
Anh chẳng muốn nói lời tạm biệt

00:01:51.277 --> 00:01:52.312
(Nếu em biết được)

00:01:52.362 --> 00:01:57.233
Anh muốn biết vấn đề chúng
mình là nhóm máu hay DNA

00:01:57.283 --> 00:02:01.621
Bạn bè nhìn bài đăng của anh mà lo
lắng, em có thấy thế em yêu? Yeah

00:02:01.621 --> 00:02:04.282
Hằng đêm anh vẫn ngóng chờ em gọi

00:02:04.332 --> 00:02:06.784
Nhưng anh chẳng thể chờ thêm nữa

00:02:06.834 --> 00:02:10.964
Em yêu à, xin lỗi em yêu à

00:02:12.048 --> 00:02:14.375
Em có biết khi thiếu em
anh thấy thật cô đơn

00:02:14.425 --> 00:02:16.753
Khi em không nơi đây 911 anh bấm gọi

00:02:16.803 --> 00:02:19.380
Trong sức nóng nơi em anh lại chìm sâu

00:02:19.430 --> 00:02:21.883
Em yêu Em yêu à

00:02:21.933 --> 00:02:24.344
Em có biết khi thiếu em
anh thấy thật cô đơn

00:02:24.394 --> 00:02:26.930
Nếu em không nơi đây 911 anh bấm gọi

00:02:26.980 --> 00:02:29.515
Làm em buồn anh luôn chìm sâu

00:02:29.565 --> 00:02:31.267
Em yêu Em yêu à

00:02:31.317 --> 00:02:33.561
Anh hiểu em, em hiểu anh

00:02:33.611 --> 00:02:36.072
Anh quan tâm em, và em cũng vậy

00:02:36.072 --> 00:02:38.650
Ta có thể là mọi thứ ta vẫn cần

00:02:38.700 --> 00:02:41.069
Anh hứa sẽ chẳng bao giờ coi nhẹ em

00:02:41.119 --> 00:02:43.363
Anh sẽ đối tốt với em nhiều
thêm nữa (Anh sẽ đối tốt
với em nhiều thêm nữa)

00:02:43.413 --> 00:02:46.449
Anh sẽ hiểu em hơn nữa (Anh
sẽ hiểu em hơn nữa)

00:02:46.499 --> 00:02:49.919
Vậy nên em yêu hãy đến
bên vòng tay anh

00:02:49.919 --> 00:02:52.288
Hôn anh đi em yêu

00:02:52.338 --> 00:02:54.499
Hôn anh đi em yêu

00:02:54.549 --> 00:02:56.751
Em có biết khi thiếu em
anh thấy thật cô đơn

00:02:56.801 --> 00:02:59.337
Khi em không nơi đây 911 anh bấm gọi

00:02:59.387 --> 00:03:02.390
Trong sức nóng nơi em anh lại chìm sâu

00:03:04.600 --> 00:03:06.844
Em có biết khi thiếu em
anh thấy thật cô đơn

00:03:06.894 --> 00:03:09.347
Nếu em không nơi đây 911 anh bấm gọi

00:03:09.397 --> 00:03:11.933
Làm em buồn anh luôn chìm sâu

00:03:11.983 --> 00:03:14.944
Em yêu Em yêu à
Note: some words might be censored in above Lyrics & subtitles for preview only. Uncensored versions of lyrics, subtitles are below. Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.
ENABLE javascript in your browser!

SEVENTEEN - Darling (Official MV).vi Subtitles WebVTT (*.vtt)

▼ SEVENTEEN-Darling-(Official-MV).vi.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

▼ SEVENTEEN-Darling-(Official-MV).vi.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

▼ SEVENTEEN-Darling-(Official-MV).vi.srt Subtitle (.SRT)

▼ SEVENTEEN-Darling-(Official-MV).vi.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also get subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.

Home | Contact | Privacy Policy