SEVENTEEN - Darling (Official MV).vi Lyrics advanced (*.LRC)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: SEVENTEEN | Song: Darling (Official MV).vi

SEVENTEEN - Darling (Official MV).vi Lyrics (.LRC) Advanced

[00:22.06]Em có biết khi thiếu em anh thấy thật cô đơn
[00:24.44]Khi em không nơi đây 911 anh bấm gọi
[00:27.07]Trong sức nóng nơi em anh lại chìm sâu
[00:29.53]Em yêu Em yêu à
[00:32.49]
[00:34.08]Đấu tranh trong vòng luẩn quẩn đâu là lối ra đây
[00:39.04]Bởi anh biết tình yêu đôi ta nóng bỏng hơn mặt trời
[00:44.00]Yeah hương vị tequila anh đang uống
[00:48.55]Chẳng thể đắng hơn con tim anh bây giờ
[00:51.34](Nếu em biết được)
[00:52.30]Anh muốn biết vấn đề chúng mình là nhóm máu hay DNA
[00:57.52]Bạn bè nhìn bài đăng của anh mà lo lắng, em có thấy thế em yêu? Yeah
[01:01.77]Hằng đêm anh vẫn ngóng chờ em gọi
[01:04.19]Nhưng anh chẳng thể chờ thêm nữa
[01:06.65]Em yêu à, xin lỗi em yêu à
[01:10.90]
[01:12.03]Em có biết khi thiếu em anh thấy thật cô đơn
[01:14.45]Khi em không nơi đây 911 anh bấm gọi
[01:16.87]Trong sức nóng nơi em anh lại chìm sâu
[01:19.33]Em yêu Em yêu à
[01:21.83]Em có biết khi thiếu em anh thấy thật cô đơn
[01:24.33]Nếu em không nơi đây 911 anh bấm gọi
[01:26.92]Làm em buồn anh luôn chìm sâu
[01:29.55]Em yêu Em yêu à
[01:32.26]
[01:34.26]Em yêu cùng anh dưới ánh mặt trời
[01:39.02]Anh biết em chính là một nửa của anh
[01:41.02]Anh không muốn để em đi
[01:42.35]Anh chẳng thể nghĩ tới việc cô đơn
[01:43.64]Anh phải làm gì bây giờ đây
[01:46.10]Và anh phải nói em biết
[01:47.32]Em nắm trọn trái tim anh như nó vốn là của em
[01:48.94]Anh chẳng muốn nói lời tạm biệt
[01:51.28](Nếu em biết được)
[01:52.36]Anh muốn biết vấn đề chúng mình là nhóm máu hay DNA
[01:57.28]Bạn bè nhìn bài đăng của anh mà lo lắng, em có thấy thế em yêu? Yeah
[02:01.62]Hằng đêm anh vẫn ngóng chờ em gọi
[02:04.33]Nhưng anh chẳng thể chờ thêm nữa
[02:06.83]Em yêu à, xin lỗi em yêu à
[02:10.96]
[02:12.05]Em có biết khi thiếu em anh thấy thật cô đơn
[02:14.42]Khi em không nơi đây 911 anh bấm gọi
[02:16.80]Trong sức nóng nơi em anh lại chìm sâu
[02:19.43]Em yêu Em yêu à
[02:21.93]Em có biết khi thiếu em anh thấy thật cô đơn
[02:24.39]Nếu em không nơi đây 911 anh bấm gọi
[02:26.98]Làm em buồn anh luôn chìm sâu
[02:29.56]Em yêu Em yêu à
[02:31.32]Anh hiểu em, em hiểu anh
[02:33.61]Anh quan tâm em, và em cũng vậy
[02:36.07]Ta có thể là mọi thứ ta vẫn cần
[02:38.70]Anh hứa sẽ chẳng bao giờ coi nhẹ em
[02:41.12]Anh sẽ đối tốt với em nhiều thêm nữa (Anh sẽ đối tốt với em nhiều thêm nữa)
[02:43.41]Anh sẽ hiểu em hơn nữa (Anh sẽ hiểu em hơn nữa)
[02:46.50]Vậy nên em yêu hãy đến bên vòng tay anh
[02:49.92]Hôn anh đi em yêu
[02:52.34]Hôn anh đi em yêu
[02:54.55]Em có biết khi thiếu em anh thấy thật cô đơn
[02:56.80]Khi em không nơi đây 911 anh bấm gọi
[02:59.39]Trong sức nóng nơi em anh lại chìm sâu
[03:02.39]
[03:04.60]Em có biết khi thiếu em anh thấy thật cô đơn
[03:06.89]Nếu em không nơi đây 911 anh bấm gọi
[03:09.40]Làm em buồn anh luôn chìm sâu
[03:11.98]Em yêu Em yêu à
[03:14.94]
Note: some words might be censored in above Lyrics & subtitles for preview only. Uncensored versions of lyrics, subtitles are below. Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.
ENABLE javascript in your browser!

SEVENTEEN - Darling (Official MV).vi Lyrics advanced (*.LRC)

▼ SEVENTEEN-Darling-(Official-MV).vi.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

▼ SEVENTEEN-Darling-(Official-MV).vi.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

▼ SEVENTEEN-Darling-(Official-MV).vi.srt Subtitle (.SRT)

▼ SEVENTEEN-Darling-(Official-MV).vi.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also get subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.

Home | Contact | Privacy Policy