SEVENTEEN - Darling (Official MV).fil Lyrics (*.LRC)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: SEVENTEEN | Song: Darling (Official MV).fil

SEVENTEEN - Darling (Official MV).fil Lyrics (.LRC)

[00:22.06]Alam mo, malungkot ako kapag wala ka
[00:24.44]Kapag wala ka, tumatawag ang 911
[00:27.07]Sa init mo muli akong sisisid
[00:29.53]Ikaw na darling Ikaw na darling baby
[00:34.08]Lumalaban nang paikot-ikot nasaan ang daan palabas
[00:39.04]Dahil alam kong mas mainit pa sa araw ang pag-ibig natin
[00:44.00]Oo, ang lasa ng tequila na iniinom ko ngayon
[00:48.55]Ay walang ipapait sa puso ko
[00:51.34](Kung alam mo ito)
[00:52.30]***** kong malaman ang problema nating blood type o DNA
[00:57.52]Nakikita ng mga kaibigan ang feed ko at nag-aalala, ikaw rin ba babe? Oo
[01:01.77]Gabi-gabing hinihintay ang tawag mo
[01:04.19]Pero hindi na ako makapaghintay
[01:06.65]Dina-dial kita, pasensya na darling kita
[01:12.03]Alam mo, malungkot ako kapag wala ka
[01:14.45]Kapag wala ka, tumatawag ang 911
[01:16.87]Sa init mo muli akong sisisid
[01:19.33]Ikaw na darling Ikaw na darling baby
[01:21.83]Alam mo, malungkot ako kapag wala ka
[01:24.33]Kung hindi ka pu***** rito, tatawag ang 911
[01:26.92]Bumabagsak sa iyo, palagi akong sumisisid
[01:29.55]Ikaw na darling Ikaw na darling baby
[01:34.26]Darling kasama ko sa ilalim ng araw
[01:39.02]Alam kong ikaw ang the one ko
[01:41.02]Ayaw kitang pakawalan
[01:42.35]Hindi ko maisip ang mag-isa
[01:43.64]Ano ang dapat kong gawin
[01:46.10]At dapat kong ipaalam sa iyo
[01:47.32]Nasa iyo ang puso ko na parang pag-aari mo ito
[01:48.94]Ayaw kong magpaalam
[01:51.28](Kung alam mo ito)
[01:52.36]***** kong malaman ang problema nating blood type o DNA
[01:57.28]Nakikita ng mga kaibigan ang feed ko at nag-aalala, ikaw rin ba babe? Oo
[02:01.62]Gabi-gabing hinihintay ang tawag mo
[02:04.33]Pero hindi na ako makapaghintay
[02:06.83]Dina-dial kita, pasensya na darling kita
[02:12.05]Alam mo, malungkot ako kapag wala ka
[02:14.42]Kapag wala ka, tumatawag ang 911
[02:16.80]Sa init mo muli akong sisisid
[02:19.43]Ikaw na darling Ikaw na darling baby
[02:21.93]Alam mo, malungkot ako kapag wala ka
[02:24.39]Kung hindi ka pu***** rito, tatawag ang 911
[02:26.98]Sa init mo muli akong sisisid
[02:29.56]Ikaw na darling Ikaw na darling baby
[02:31.32]Nakikita kita, nakikita mo ako
[02:33.61]Nagmamalasakit ako sa iyo, nagmamalasakit ka sa akin
[02:36.07]Kaya nating maging lahat ng kailangan natin
[02:38.70]Pangako kong hindi kita babalewalain kahit kailan
[02:41.12]Tatratuhin kita nang mas maayos (Tatratuhin kita nang mas maayos)
[02:43.41]Makikita kita nang mas maayos (Makikita kita nang mas maayos)
[02:46.50]Kaya honey pumunta ka na sa bisig ko yeah
[02:49.92]Halikan mo ako baby
[02:52.34]Halikan mo ako baby
[02:54.55]Alam mo, malungkot ako kapag wala ka
[02:56.80]Kapag wala ka, tumatawag ang 911
[02:59.39]Sa init mo muli akong sisisid
[03:04.60]Alam mo, malungkot ako kapag wala ka
[03:06.89]Kung hindi ka pu***** rito, tatawag ang 911
[03:09.40]Bumabagsak sa iyo, palagi akong sumisisid
[03:11.98]Ikaw na darling Ikaw na darling baby
Note: Bad words replaced with ***** in above Lyrics or subtitles for preview only. You can get the uncensored version of lyrics, subtitles below.
ENABLE javascript in your browser!

SEVENTEEN - Darling (Official MV).fil Lyrics (*.LRC)

▼ SEVENTEEN-Darling-(Official-MV).fil.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

▼ SEVENTEEN-Darling-(Official-MV).fil.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

▼ SEVENTEEN-Darling-(Official-MV).fil.srt Subtitle (.SRT)

▼ SEVENTEEN-Darling-(Official-MV).fil.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also get subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.
Watch on YouTube: SEVENTEEN Darling (Official MV).fil (sorted by view count)
Watch on YouTube: SEVENTEEN Darling (Official MV).fil (sorted by relevance)

Warning!

Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.


You may need below programs to create subtitle for music videos and audio music files and listen music videos and audio music files with subtitle or lyrics (.LRC) file.

  1. You can create subtitles (.SRT) and synchronized lyrics file (.LRC) for music videos and audio music files for free with Subtitle Maker
  2. You can convert music videos to audio MP3 (or any other audio formats) with Audio converter, Video to mp3 converter.
  3. You can watch music videos with subtitle or listen audio music files with synchronized lyrics file with Kripto Video Protector & Media Player.
  4. You can synchronize subtitles and lyrics (.LRC) with video or audio file with Subtitle Synchronizer.
  5. Watch movies as dubbed in your native language by using Text to speech to speak aloud subtitle of the video. This feature is very helpful for people with vision, slow reading or similar problems. Text to speech movie dubber.

Home | Contact | Privacy Policy