Red Velvet - Feel My Rhythm MV.vi Lyrics (*.LRC)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: Red Velvet | Song: Feel My Rhythm MV.vi

Red Velvet - Feel My Rhythm MV.vi Lyrics (.LRC)

[00:34.25]Red Velvet
[00:37.63]Khuấy đảo vũ hội
[00:41.02]Chúng tôi đã trở lại, huyên náo lên chút nào
[00:43.74]This is gonna be a crazy night
[00:47.80](To-na-na-na-na-na-night)
[00:49.67]Phá cách từ lúc xuất hiện đến khi tạm biệt
[00:52.88]Hãy cùng vui chơi chút nào, đừng ngại ngần Bae bae
[00:55.88]Hãy cùng bắt đầu thôi!
[01:00.38](Feel my vibe and sway)
[01:02.33]Pháo giấy tung bay
[01:05.14]Bắn pháo hoa to hơn nữa đi
[01:08.41]Đừng tự nhốt mình trong sự kiêu ngạo và định kiến
[01:12.58]Hãy tự do trong khoảnh khắc này
[01:14.13]Feel my rhythm Come with me
[01:16.92]Hãy thử tưởng tượng xem, điều gì cũng được
[01:20.21]Hãy nhảy cùng bài hát dưới ánh trăng kia
[01:23.22]N****bây giờ (Play my rhythm)
[01:26.33]Follow follow my heartbeat
[01:29.18]Cho đến khi mặt trời mọc
[01:32.21]Feel my rhythm đừng dừng lại
[01:35.70]Đừng buông bỏ khoảnh khắc này Baby
[01:39.79]Chiếc ô tô Old and Classic (Just ride)
[01:42.00]Giờ đây đã đến với một thế giới khác lạ (Get loud)
[01:45.00]Xuất hiện bất ngờ trong khoảng không gian, thời gian không tưởng
[01:48.82]Đêm nay chúng ta thật tuyệt vời Fun and wild and brave
[01:52.18]Thu hút mọi ánh nhìn Motion G-give me a new direction
[01:54.86]bị cuốn vào Sweet emotion vô tận như Black*****
[01:58.08]Tôi sẽ đi bất cứ đâu(Sway) cùng bạn(Way)
[02:01.01]Sẽ khuấy đảo mọi ranh giới trên thế gian(Oh yeah)
[02:04.58]Pháo giấy tung bay (tung bay)
[02:07.37]Hãy bật nút Champagne (thoải mái đi)
[02:10.63]Đừng giam mình giữa hôm qua và ngày mai nữa
[02:14.82]Hãy tự do trong khoảnh khắc này
[02:16.33]Feel my rhythm Come with me
[02:19.41]Hãy thử tưởng tượng xem, điều gì cũng được
[02:22.47]Hãy nhảy cùng bài hát dưới ánh trăng kia
[02:25.46]N****bây giờ (Play my rhythm)
[02:28.52]Follow follow my heartbeat
[02:31.54]Cho đến khi mặt trời mọc
[02:34.62]Feel my rhythm đừng dừng lại
[02:37.98]Đừng buông bỏ khoảnh khắc này Baby
[02:46.71]Khoảnh khắc cả thế giới dừng lại
[02:52.79]What a what a feeling Hãy mau nắm lấy tay tôi (All right)
[02:55.85]You and I đắm chìm vào Film chưa từng xem
[02:58.84]Next time vặn kim đồng hồ rồi đi đâu đây
[03:05.50]Come on, You and I sẽ bắt đầu lại từ đầu
[03:12.64]Feel my rhythm Come with me
[03:15.54]Hãy thử tưởng tượng xem, điều gì cũng được
[03:18.61]Hãy nhảy cùng bài hát dưới ánh trăng kia
[03:21.66]N****bây giờ (Play my rhythm)
[03:24.70]Follow follow my heartbeat
[03:27.72]Cho đến khi mặt trời mọc
[03:30.79]Feel my rhythm giấc mơ không hồi kết
[03:34.23]Đừng buông bỏ khoảnh khắc này Baby
Note: Bad words replaced with ***** in above Lyrics or subtitles for preview only. You can get the uncensored version of lyrics, subtitles below.
ENABLE javascript in your browser!

Red Velvet - Feel My Rhythm MV.vi Lyrics (*.LRC)

▼ Red-Velvet-Feel-My-Rhythm-MV.vi.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

▼ Red-Velvet-Feel-My-Rhythm-MV.vi.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

▼ Red-Velvet-Feel-My-Rhythm-MV.vi.srt Subtitle (.SRT)

▼ Red-Velvet-Feel-My-Rhythm-MV.vi.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also get subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.
Watch on YouTube: Red Velvet Feel My Rhythm MV.vi (sorted by view count)
Watch on YouTube: Red Velvet Feel My Rhythm MV.vi (sorted by relevance)

Warning!

Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.


You may need below programs to create subtitle for music videos and audio music files and listen music videos and audio music files with subtitle or lyrics (.LRC) file.

  1. You can create subtitles (.SRT) and synchronized lyrics file (.LRC) for music videos and audio music files for free with Subtitle Maker
  2. You can convert music videos to audio MP3 (or any other audio formats) with Audio converter, Video to mp3 converter.
  3. You can watch music videos with subtitle or listen audio music files with synchronized lyrics file with Kripto Video Protector & Media Player.
  4. You can synchronize subtitles and lyrics (.LRC) with video or audio file with Subtitle Synchronizer.
  5. Watch movies as dubbed in your native language by using Text to speech to speak aloud subtitle of the video. This feature is very helpful for people with vision, slow reading or similar problems. Text to speech movie dubber.

Home | Contact | Privacy Policy