ONEW - DICE MV.vi Lyrics (*.LRC)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: ONEW | Song: DICE MV.vi

ONEW - DICE MV.vi Lyrics (.LRC)

[00:08.32]Tasty
[00:10.66]Ngọt ngào
[00:12.88]Lan tỏa khắp miệng Vibe
[00:17.36]Softly
[00:19.75]Trong khoảnh khắc
[00:22.00]Tan chảy sâu vào trong Eyes
[00:26.44]Bước chân qua từng ô càng gấp gáp
[00:29.92]Ba bốn ô một Woah
[00:33.25]Anh một mạch vượt qua
[00:35.51]Lượt đi lượt về dừng lại ở phiên anh
[00:39.02]Mấy thứ quy luật Woah
[00:42.20]Từ giờ dẹp hết luôn đi
[00:44.26]Bắt đầu nào Rolling dice
[00:47.48]Ném hết cho em All my heart
[00:52.10]Quên chuyện thắng thua đi
[00:56.44]Anh lại càng say mê hơn nữa
[00:58.00]Dù có kết thúc ở đâu
[01:00.26]I could never let go
[01:02.81]Falling
[01:05.06]Còn đắm chìm đến đâu
[01:07.22]Anh cũng chẳng biết nữa
[01:11.70]So weird
[01:14.11]Trong tâm trí này
[01:16.36]Anh chỉ thấy duy nhất một con số
[01:20.72]Tỉnh thức như trong cơn sốt chập chờn
[01:24.28]Xung quanh anh Woah
[01:27.47]Chỉ có mỗi em View
[01:29.78]Từ đầu trò chơi này
[01:33.33]Đã là ván bài không công bằng Woah
[01:36.34]As you already know
[01:38.69]Bắt đầu nào Rolling dice
[01:41.87]Ném hết cho em All my heart
[01:46.32]Quên chuyện thắng thua đi
[01:50.66]Anh lại càng say mê hơn nữa
[01:52.37]Dù có kết thúc ở đâu
[01:54.68]I could never let go
[01:56.76]Bắt đầu nào Rolling dice
[02:08.82]Như đuổi kịp em, lại như đang xa dần
[02:13.56]Anh càng lúc càng thêm khẩn thiết
[02:18.07]Việc kết thúc trò chơi dài vô hạn này
[02:21.80]Chỉ có mình em mới làm được
[02:26.21]Bắt đầu nào Rolling dice
[02:29.48]Ném hết cho em All my heart
[02:33.88]Anh thu hẹp khoảng cách từng chút một
[02:38.31]Đuổi theo em
[02:39.91]Dù có kết thúc ở đâu
[02:42.18]I could never let go
[02:44.31]Bắt đầu nào Rolling dice
[02:48.84]Love's like a rolling dice
[02:53.34]Bắt đầu nào Rolling dice
[02:57.93]Love's like a rolling dice
Note: Bad words replaced with ***** in above Lyrics or subtitles for preview only. You can get the uncensored version of lyrics, subtitles below.
ENABLE javascript in your browser!

ONEW - DICE MV.vi Lyrics (*.LRC)

▼ ONEW-DICE-MV.vi.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

▼ ONEW-DICE-MV.vi.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

▼ ONEW-DICE-MV.vi.srt Subtitle (.SRT)

▼ ONEW-DICE-MV.vi.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also get subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.
Watch on YouTube: ONEW DICE MV.vi (sorted by view count)
Watch on YouTube: ONEW DICE MV.vi (sorted by relevance)

Warning!

Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.


You may need below programs to create subtitle for music videos and audio music files and listen music videos and audio music files with subtitle or lyrics (.LRC) file.

  1. You can create subtitles (.SRT) and synchronized lyrics file (.LRC) for music videos and audio music files for free with Subtitle Maker
  2. You can convert music videos to audio MP3 (or any other audio formats) with Audio converter, Video to mp3 converter.
  3. You can watch music videos with subtitle or listen audio music files with synchronized lyrics file with Kripto Video Protector & Media Player.
  4. You can synchronize subtitles and lyrics (.LRC) with video or audio file with Subtitle Synchronizer.
  5. Watch movies as dubbed in your native language by using Text to speech to speak aloud subtitle of the video. This feature is very helpful for people with vision, slow reading or similar problems. Text to speech movie dubber.

Home | Contact | Privacy Policy