MAX CHANGMIN - Devil MV.vi Subtitles WebVTT (*.vtt)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: MAX CHANGMIN | Song: Devil MV.vi

MAX CHANGMIN - Devil MV.vi WebVTT (.vtt)

WEBVTT

00:00:24.505 --> 00:00:30.686
Bị bao vây giữa những thử
thách khắc nghiệt vô hạn

00:00:30.686 --> 00:00:36.316
Như một đứa trẻ lạc lối, không
thể bước đi dù chỉ một bước

00:00:36.366 --> 00:00:39.274
Oh oh oh oh Devil

00:00:42.193 --> 00:00:45.000
thì thầm với tôi

00:00:50.747 --> 00:00:59.463
Hiện thực thúc ép tôi phải bước đi
trên con đường đầy chông gai

00:00:59.513 --> 00:01:01.874
Thật quá sức với tôi

00:01:01.924 --> 00:01:04.751
Oh oh oh oh Devil

00:01:07.572 --> 00:01:10.746
nụ cười mỉa mai lạnh lùng

00:01:14.490 --> 00:01:16.493
So just let it rain

00:01:16.543 --> 00:01:23.117
(Rain down on me) Dâng
trào trong tĩnh lặng

00:01:23.167 --> 00:01:29.492
(Rain down on me) Những
giọt nước mắt nóng ran

00:01:29.542 --> 00:01:35.870
(Rain down on me) Cho đến khi cạn khô

00:01:35.920 --> 00:01:40.066
(Rain down on me)

00:01:40.334 --> 00:01:46.646
Ooh, một đêm ngập tràn hối hận
không thể chìm vào giấc ngủ

00:01:46.646 --> 00:01:53.060
Phải chịu đựng những khoảnh khắc
tuy đẹp nhưng rất đỗi mông lung

00:01:53.110 --> 00:01:55.999
Oh oh oh oh Devil

00:01:58.470 --> 00:02:02.338
ta không còn sợ ngươi nữa

00:02:05.693 --> 00:02:07.863
So just let it rain

00:02:07.913 --> 00:02:14.248
(Rain down on me) Dâng
trào trong tĩnh lặng

00:02:14.298 --> 00:02:20.703
(Rain down on me) Những
giọt nước mắt nóng ran

00:02:20.753 --> 00:02:27.146
(Rain down on me) Cho đến khi cạn khô

00:02:27.196 --> 00:02:31.130
(Rain down on me)

00:02:33.528 --> 00:02:38.541
Nhân danh số phận

00:02:38.591 --> 00:02:43.475
Trong K****YA bị đảo lộn

00:02:43.525 --> 00:02:46.419
Hãy đi về phía ánh sáng

00:02:46.419 --> 00:02:50.034
(Rain down on me)

00:02:52.758 --> 00:02:59.103
(Rain down on me) Những
giọt nước mắt nóng ran

00:02:59.153 --> 00:03:05.542
(Rain down on me) Cho đến
khi tất cả đều cạn khô

00:03:05.542 --> 00:03:11.885
(Rain down on me) Come
on and let it rain

00:03:11.935 --> 00:03:18.322
(Rain down on me) Như thể
nước mắt sắp tuôn rơi

00:03:18.372 --> 00:03:24.843
(Rain down on me) Những giọt nước mắt
nóng ran trong trái tim mệt mỏi

00:03:24.843 --> 00:03:31.043
(Rain down on me) Let it rain on me
Cho đến khi tất cả đều cạn khô

00:03:31.093 --> 00:03:36.517
(Rain down on me) Rain down on me
Note: some words might be censored in above Lyrics & subtitles for preview only. Uncensored versions of lyrics, subtitles are below. Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.
ENABLE javascript in your browser!

MAX CHANGMIN - Devil MV.vi Subtitles WebVTT (*.vtt)

▼ MAX-CHANGMIN-Devil-MV.vi.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

▼ MAX-CHANGMIN-Devil-MV.vi.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

▼ MAX-CHANGMIN-Devil-MV.vi.srt Subtitle (.SRT)

▼ MAX-CHANGMIN-Devil-MV.vi.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also get subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.

Home | Contact | Privacy Policy