MAX CHANGMIN - Devil MV.vi Subtitles (*.SRT)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: MAX CHANGMIN | Song: Devil MV.vi

MAX CHANGMIN - Devil MV.vi Subtitle (.SRT)

0
00:00:24,505 --> 00:00:30,686
Bị bao vây giữa những thử
thách khắc nghiệt vô hạn

1
00:00:30,686 --> 00:00:36,316
Như một đứa trẻ lạc lối, không
thể bước đi dù chỉ một bước

2
00:00:36,366 --> 00:00:39,274
Oh oh oh oh Devil

3
00:00:42,193 --> 00:00:45,000
thì thầm với tôi

4
00:00:50,747 --> 00:00:59,463
Hiện thực thúc ép tôi phải bước đi
trên con đường đầy chông gai

5
00:00:59,513 --> 00:01:01,874
Thật quá sức với tôi

6
00:01:01,924 --> 00:01:04,751
Oh oh oh oh Devil

7
00:01:07,572 --> 00:01:10,746
nụ cười mỉa mai lạnh lùng

8
00:01:14,490 --> 00:01:16,493
So just let it rain

9
00:01:16,543 --> 00:01:23,117
(Rain down on me) Dâng
trào trong tĩnh lặng

10
00:01:23,167 --> 00:01:29,492
(Rain down on me) Những
giọt nước mắt nóng ran

11
00:01:29,542 --> 00:01:35,870
(Rain down on me) Cho đến khi cạn khô

12
00:01:35,920 --> 00:01:40,066
(Rain down on me)

13
00:01:40,334 --> 00:01:46,646
Ooh, một đêm ngập tràn hối hận
không thể chìm vào giấc ngủ

14
00:01:46,646 --> 00:01:53,060
Phải chịu đựng những khoảnh khắc
tuy đẹp nhưng rất đỗi mông lung

15
00:01:53,110 --> 00:01:55,999
Oh oh oh oh Devil

16
00:01:58,470 --> 00:02:02,338
ta không còn sợ ngươi nữa

17
00:02:05,693 --> 00:02:07,863
So just let it rain

18
00:02:07,913 --> 00:02:14,248
(Rain down on me) Dâng
trào trong tĩnh lặng

19
00:02:14,298 --> 00:02:20,703
(Rain down on me) Những
giọt nước mắt nóng ran

20
00:02:20,753 --> 00:02:27,146
(Rain down on me) Cho đến khi cạn khô

21
00:02:27,196 --> 00:02:31,130
(Rain down on me)

22
00:02:33,528 --> 00:02:38,541
Nhân danh số phận

23
00:02:38,591 --> 00:02:43,475
Trong K****YA bị đảo lộn

24
00:02:43,525 --> 00:02:46,419
Hãy đi về phía ánh sáng

25
00:02:46,419 --> 00:02:50,034
(Rain down on me)

26
00:02:52,758 --> 00:02:59,103
(Rain down on me) Những
giọt nước mắt nóng ran

27
00:02:59,153 --> 00:03:05,542
(Rain down on me) Cho đến
khi tất cả đều cạn khô

28
00:03:05,542 --> 00:03:11,885
(Rain down on me) Come
on and let it rain

29
00:03:11,935 --> 00:03:18,322
(Rain down on me) Như thể
nước mắt sắp tuôn rơi

30
00:03:18,372 --> 00:03:24,843
(Rain down on me) Những giọt nước mắt
nóng ran trong trái tim mệt mỏi

31
00:03:24,843 --> 00:03:31,043
(Rain down on me) Let it rain on me
Cho đến khi tất cả đều cạn khô

32
00:03:31,093 --> 00:03:36,517
(Rain down on me) Rain down on me

Note: some words might be censored in above Lyrics & subtitles for preview only. Uncensored versions of lyrics, subtitles are below. Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.
ENABLE javascript in your browser!

MAX CHANGMIN - Devil MV.vi Subtitles (*.SRT)

▼ MAX-CHANGMIN-Devil-MV.vi.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

▼ MAX-CHANGMIN-Devil-MV.vi.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

▼ MAX-CHANGMIN-Devil-MV.vi.srt Subtitle (.SRT)

▼ MAX-CHANGMIN-Devil-MV.vi.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also get subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.

Home | Contact | Privacy Policy