Ben y Ben - Araw Araw Subtitles (*.SRT)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: Ben y Ben | Song: Araw Araw

Ben y Ben - Araw Araw Subtitle (.SRT)

0
00:00:00,300 --> 00:00:09,200
Umaga na sa ating duyan

1
00:00:09,300 --> 00:00:14,300
'Wag nang mawawala

2
00:00:14,400 --> 00:00:23,100
Umaga na sa ating duyan

3
00:00:23,200 --> 00:00:32,300
Magmamahal o mahiwaga

4
00:00:55,400 --> 00:01:01,000
Matang magkakilala

5
00:01:01,700 --> 00:01:06,400
Sa unang pagtagpo

6
00:01:08,500 --> 00:01:14,000
Paano dahan-dahang

7
00:01:15,300 --> 00:01:19,900
Sinuyo ang puso

8
00:01:24,200 --> 00:01:30,400
Kay tagal ko nang nag-iisa

9
00:01:30,700 --> 00:01:33,600
Andiyan ka lang pala

10
00:01:38,000 --> 00:01:40,800
Mahiwaga

11
00:01:40,900 --> 00:01:50,200
****liin ka sa araw-araw

12
00:01:51,200 --> 00:01:54,500
Mahiwaga

13
00:01:54,600 --> 00:02:02,800
Ang nadarama sa yo'y malinaw

14
00:02:03,400 --> 00:02:09,200
Higit pa sa ligayang

15
00:02:09,900 --> 00:02:14,700
Hatid sa damdamin

16
00:02:16,500 --> 00:02:22,400
Lahat naunawaan

17
00:02:23,400 --> 00:02:28,400
Sa lalim ng tingin

18
00:02:32,100 --> 00:02:35,300
Mahiwaga

19
00:02:35,400 --> 00:02:45,200
****liin ka sa araw-araw

20
00:02:45,300 --> 00:02:48,900
Mahiwaga

21
00:02:49,000 --> 00:02:59,000
Ang nadarama sa yo'y malinaw

22
00:03:02,600 --> 00:03:09,200
Sa minsang pagbali ng hangin

23
00:03:09,300 --> 00:03:16,000
Hinila patungo sa akin

24
00:03:16,100 --> 00:03:27,700
Tanging ika'y iibiging wagas at buo

25
00:03:27,800 --> 00:03:41,700
Payapa sa yakap ng iyong hiwaga

26
00:03:41,800 --> 00:03:54,300
Payapa sa yakap ng iyong

27
00:04:07,300 --> 00:04:10,600
Mahiwaga

28
00:04:10,700 --> 00:04:20,700
****liin ka sa araw-araw

29
00:04:20,800 --> 00:04:24,200
Mahiwaga

30
00:04:24,300 --> 00:04:34,300
Ang nadarama sa yo'y malinaw

31
00:04:34,400 --> 00:04:37,900
Mahiwaga

32
00:04:38,000 --> 00:04:48,000
'Wag nang mawala araw-araw oh

33
00:04:48,100 --> 00:04:51,500
Mahiwaga

34
00:04:51,600 --> 00:05:02,100
****liin ka araw-araw

Note: some words might be censored in above Lyrics & subtitles for preview only. Uncensored versions of lyrics, subtitles are below. Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.
ENABLE javascript in your browser!

Ben y Ben - Araw Araw Subtitles (*.SRT)

▼ Ben-y-Ben-Araw-Araw.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

▼ Ben-y-Ben-Araw-Araw.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

▼ Ben-y-Ben-Araw-Araw.srt Subtitle (.SRT)

▼ Ben-y-Ben-Araw-Araw.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also get subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.

Home | Contact | Privacy Policy