Tony Anderson - SMCU the Origin.vi Lyrics (*.LRC)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: Tony Anderson | Song: SMCU the Origin.vi

Tony Anderson - SMCU the Origin.vi Lyrics (.LRC)

[00:00.00]by RentAnAdviser.com
[00:00.42]Từ thuở khai sơ đã có K****YA
[00:03.22]Ở phía bên kia chính là KOSMO
[00:05.94]Có thể bạn đã từng nghe qua mẩu truyện viễn tưởng kể về điều này rồi
[00:09.83]Từ một cuốn sách cũ
[00:11.17]một thước phim
[00:12.50]hay từ một ca khúc
[00:13.55]Qua những sự sáng tạo được hình thành bắt nguồn từ trí tưởng tượng của chúng ta về vũ trụ
[00:18.21]Có thể bạn đã từng lướt qua
[00:19.53]cụm từ K****YA hay KOSMO
[00:21.62]như chúng tôi vậy
[00:24.57]Trước khi bắt đầu câu truyện
[00:25.62]về một vũ trụ mới
[00:27.80]Đầu tiên chúng tôi muốn đặt ra
[00:29.80]những câu hỏi và mối hoài nghi nhất định
[00:32.01]Liệu có thứ gì đó vượt xa
[00:34.00]những hiểu biết hiện tại của chúng ta về vũ trụ
[00:36.21]Liệu sự hình thành của vũ trụ có thể được lí giải
[00:39.57]chỉ bằng khoa học và tín ngưỡng
[00:40.63]Làm sao ta có thể so sánh tốc độ ánh sáng và tốc độ âm thanh với nhau
[00:44.30]khi không nhắc đến 5 Tia sáng và Nữ thần âm thanh
[00:48.53]Một thế giới nơi du hành đến không gian vũ trụ mà không cần Hộ chiếu hay bất kì thứ tài sản nào
[00:53.24]Năng lực siêu nhiên
[00:55.06]Những thực thể vượt trội
[00:57.44]tạo nên mối giao cảm với thần linh lần lượt lộ diện
[01:00.86]Nếu bạn đã từng nghi ngờ về thế giới này dù chỉ một lần
[01:04.16]Nơi mà bạn sắp được trải nghiệm từ bây giờ
[01:06.35]sẽ có thể mang đến cho bạn câu trả lời
[01:09.65]Từ lâu về trước thông qua những giấc mơ và tiềm thức
[01:13.22]chúng tôi đã luôn gửi đến những thông điệp về tính hợp nhất của chúng tôi
[01:15.79]Bây giờ bạn nên nhớ lại
[01:16.98]Những điều mà bạn luôn hoài nghi
[01:18.98]Đây là thời khắc để bạn hồi lại những quá khứ đã từng diễn ra trong vũ trụ của chúng tôi
[01:23.03]Không gian này được xây dựng trên dữ liệu và định mênh
[01:25.60]Bạn người đã sẵn sàng lên đường
[01:28.13]Và chúng tôi sẵn sàng ca hát ta sẽ tập hợp với nhau
[01:32.94]Câu truyện chúng ta cùng chia sẻ
[01:35.09]khởi nguồn từ K****YA
[01:39.25]by RentAnAdviser.com
Note: Some bad words might be censored like ***** in above Lyrics or subtitles because of adsesne policy. You can use download buttons below to download the original uncensored lyrics and subtitles.
ENABLE javascript in your browser!

Tony Anderson - SMCU the Origin.vi Lyrics (*.LRC)

[DOWNLOAD] Tony-Anderson-SMCU-the-Origin.vi.srt Subtitle (.SRT)

[DOWNLOAD] Tony-Anderson-SMCU-the-Origin.vi.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

[DOWNLOAD] Tony-Anderson-SMCU-the-Origin.vi.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also download subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

DOWNLOADING SUBTITLES MEANS THAT YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.
Watch on YouTube: Tony Anderson SMCU the Origin.vi (sorted by view count)
Watch on YouTube: Tony Anderson SMCU the Origin.vi (sorted by relevance)
Note:Download video and music files with subtitles from YouTube and other websites for free with YouTube Video downloader.

Warning!

Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.


You may need below programs to create subtitle for music videos and audio music files and listen music videos and audio music files with subtitle or lyrics (.LRC) file.

  1. Download video and music files with subtitles for free with Video downloader.
  2. You can create subtitles (.SRT) and synchronized lyrics file (.LRC) for music videos and audio music files for free with Subtitle Maker
  3. You can convert music videos to audio MP3 (or any other audio formats) with Audio converter, Video to mp3 converter.
  4. You can watch music videos with subtitle or listen audio music files with synchronized lyrics file with Kripto Video Protector & Media Player.
  5. You can synchronize subtitles and lyrics (.LRC) with video or audio file with Subtitle Synchronizer.
  6. Download subtitles for your movies or TV series automatically by movie name or movie hash code or episode number. Subtitle Downloader.
  7. Watch movies as dubbed in your native language by using Text to speech to speak aloud subtitle of the video. This feature is very helpful for people with vision, slow reading or similar problems. Text to speech movie dubber.

Home | Contact | Privacy Policy