TWICE - I CAN'T STOP ME MV.vi Lyrics (*.LRC)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: TWICE | Song: I CAN'T STOP ME MV.vi

TWICE - I CAN'T STOP ME MV.vi Lyrics (.LRC)

[00:00.00]by RentAnAdviser.com
[00:15.38]Hồi chuông báo đang vang lên Ring ring a ling
[00:18.95]Mỗi khi ánh mắt chúng ta chạm vào nhau
[00:22.23]Chúng ta biết nhưng vẫn quay cuồng
[00:25.53]Mỗi ngày ta lại càng đến gần I know It is too late
[00:28.82]Sâu thẳm trong tim mình ta biết rất rõ mà
[00:31.83]Cuối cùng rồi ta cũng sẽ vượt qua ranh giới
[00:35.13]I am warning myself
[00:36.79]Ngươi không được như vậy
[00:38.35]Mỗi phút mỗi giây trái tim ta lại vượt xa khỏi bản thân nó
[00:40.92]Out of control
[00:42.58]Spot spot spotlight kia đang dõi theo ta
[00:45.84]Càng tỏa sáng nó càng hút ta vào bóng tối
[00:49.09]Ta có thể nhìn thấy kết cục nhưng I know It is not right
[00:52.19]I can′t stop me can′t stop me
[00:55.40]Red red red line ở ngay phía trước ta
[00:58.72]Ngươi ở phía bên kia và ánh mắt ta bắt gặp nhau
[01:01.97]Ta muốn cảm nhận nó Highlight đầy phấn khích
[01:04.95]I can′t stop me can′t stop me
[01:17.87]I can′t stop me can′t stop me
[01:19.68]Hãy nhắm mắt lại đi Ya ya
[01:22.99]Chỉ một lần thôi No rules ah ah
[01:26.26]Hãy giả vờ như không biết Lights off tonight
[01:30.10]Ta không chịu nổi nữa rồi. Losing myself
[01:34.24]Bây giờ hãy Turning back
[01:35.92]Không thể nữa rồi ta đang ngày càng chìm sâu vào bóng tối
[01:39.14]Phấn khích quá
[01:40.68]Ta muốn nhắm mắt lại
[01:42.33]Chắc ta không thể quay lại nữa rồi
[01:44.91]Out of control
[01:46.54]Spot spot spotlight kia đang dõi theo ta
[01:49.65]Càng tỏa sáng nó càng hút ta vào bóng tối
[01:53.00]Ta có thể nhìn thấy kết cục nhưng I know It is not right
[01:56.15]I can′t stop me can′t stop me
[01:59.27]Red red red line ở ngay phía trước ta
[02:02.58]Ngươi ở phía bên kia và ánh mắt ta bắt gặp nhau
[02:05.95]Ta muốn cảm nhận nó Highlight đầy phấn khích
[02:09.02]I can′t stop me can′t stop me
[02:11.83]Risky risky wiggy nguy cấp lắm rồi
[02:13.42]This is an emergency
[02:15.06]Help me help me somebody stop me
[02:16.61]′cos I know I can′t stop me
[02:19.00]Ta biết rõ câu trả lời mà
[02:20.57]Thế nhưng ta vẫn bước đi
[02:22.17]Ta chẳng muốn thế đâu
[02:23.07]Bên trong ta còn một con người khác
[02:25.07]Ta muốn
[02:28.45]Nhưng không thể làm những gì ta muốn
[02:31.37]Guilty Ta ghét như vậy
[02:33.71]I can′t stop me can′t stop me can′t stop me
[02:37.73]Spot spot spotlight kia đang dõi theo ta
[02:40.90]Càng tỏa sáng nó càng hút ta vào bóng tối
[02:44.10]Ta có thể nhìn thấy kết cục nhưng I know It is not right
[02:47.14]I can′t stop me can′t stop me
[02:50.34]Red red red line ở ngay phía trước ta
[02:53.55]Ngươi ở phía bên kia và ánh mắt ta bắt gặp nhau
[02:57.12]Ta muốn cảm nhận nó Highlight đầy phấn khích
[03:00.10]I can′t stop me can′t stop me
[03:13.02]I can′t stop me can′t stop me
[03:17.07]by RentAnAdviser.com
Note: Some bad words might be censored like ***** in above Lyrics or subtitles because of adsesne policy. You can use download buttons below to download the original uncensored lyrics and subtitles.
ENABLE javascript in your browser!

TWICE - I CAN'T STOP ME MV.vi Lyrics (*.LRC)

[DOWNLOAD] TWICE-I-CAN'T-STOP-ME-MV.vi.srt Subtitle (.SRT)

[DOWNLOAD] TWICE-I-CAN'T-STOP-ME-MV.vi.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

[DOWNLOAD] TWICE-I-CAN'T-STOP-ME-MV.vi.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also download subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

DOWNLOADING SUBTITLES MEANS THAT YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.
Watch on YouTube: TWICE I CAN'T STOP ME MV.vi (sorted by view count)
Watch on YouTube: TWICE I CAN'T STOP ME MV.vi (sorted by relevance)
Note:Download video and music files with subtitles from YouTube and other websites for free with YouTube Video downloader.

Warning!

Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.


You may need below programs to create subtitle for music videos and audio music files and listen music videos and audio music files with subtitle or lyrics (.LRC) file.

  1. Download video and music files with subtitles for free with Video downloader.
  2. You can create subtitles (.SRT) and synchronized lyrics file (.LRC) for music videos and audio music files for free with Subtitle Maker
  3. You can convert music videos to audio MP3 (or any other audio formats) with Audio converter, Video to mp3 converter.
  4. You can watch music videos with subtitle or listen audio music files with synchronized lyrics file with Kripto Video Protector & Media Player.
  5. You can synchronize subtitles and lyrics (.LRC) with video or audio file with Subtitle Synchronizer.
  6. Download subtitles for your movies or TV series automatically by movie name or movie hash code or episode number. Subtitle Downloader.
  7. Watch movies as dubbed in your native language by using Text to speech to speak aloud subtitle of the video. This feature is very helpful for people with vision, slow reading or similar problems. Text to speech movie dubber.

Home | Contact | Privacy Policy