Skusta Clee - Lagi (Official Music Video).fil Subtitles (*.SRT)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: Skusta Clee | Song: Lagi (Official Music Video).fil

Skusta Clee - Lagi (Official Music Video).fil Subtitle (.SRT)

0
00:00:19‚233 --> 00:00:24‚096
Ikaw agad ang ****ad
ng magandang umaga

1
00:00:24‚146 --> 00:00:29‚113
Hindi kumpleto ang araw
pag 'di kita kasama

2
00:00:29‚113 --> 00:00:35‚950
Okay lang nandito lang ako
na laging naka-abang

3
00:00:36‚000 --> 00:00:39‚380
Kahit na mag****g ohh

4
00:00:39‚430 --> 00:00:42‚801
Eh ano naman kung ilang
oras ang masayang

5
00:00:42‚851 --> 00:00:45‚147
'Di naman ako manghihinayang

6
00:00:45‚197 --> 00:00:49‚629
Handa akong magbabad makasama ka lang

7
00:00:49‚629 --> 00:00:57‚580
Ayos lang kahit gabihin pa'ko
kakatingin dahil

8
00:00:57‚630 --> 00:01:02‚245
'Di ka nakakasa**** tingnan

9
00:01:02‚295 --> 00:01:07‚453
Pagmasdan ang 'yong mga mata

10
00:01:07‚453 --> 00:01:09‚767
Whoa whoa whoa-ohh

11
00:01:09‚817 --> 00:01:17‚035
Susundan susundan sa'n man mag*****

12
00:01:17‚085 --> 00:01:18‚659
Oh-whoa whoa-oh

13
00:01:18‚709 --> 00:01:24‚239
Basta't ngumiti ka lang palagi‚
lagi lagi oh lagi lagi

14
00:01:24‚289 --> 00:01:29‚089
Ngumiti ka lang sa'kin‚
akin akin palagi

15
00:01:29‚139 --> 00:01:34‚271
Ngumiti ka lang palagi‚
lagi lagi oh lagi

16
00:01:34‚321 --> 00:01:39‚590
Ngumiti ka lang palagi Yeah

17
00:01:39‚640 --> 00:01:42‚546
Alam mo ba mula nung dumating ka

18
00:01:42‚561 --> 00:01:44‚950
Bumalik yung nawala kong sigla

19
00:01:45‚000 --> 00:01:48‚144
Ikaw ang naglagay ng tamis‚
inalis ang pait

20
00:01:48‚194 --> 00:01:49‚868
Sa masama kong timpla

21
00:01:49‚918 --> 00:01:52‚730
Sa buong buhay ko

22
00:01:52‚730 --> 00:01:57‚002
Ngayon ko lang naranasan
ang saya ng mundo

23
00:01:57‚052 --> 00:01:59‚950
Kasi dahil sa'yo

24
00:02:00‚000 --> 00:02:03‚618
Okay lang anak kung ilang
oras ang masayang

25
00:02:03‚668 --> 00:02:06‚094
'Di naman ako manghihinayang

26
00:02:06‚144 --> 00:02:10‚352
Handa akong magbabad makasama ka lang

27
00:02:10‚402 --> 00:02:18‚574
Ayos lang kahit gabihin pa'ko
kakatingin dahil

28
00:02:18‚624 --> 00:02:23‚042
'Di ka nakakasa**** tingnan

29
00:02:23‚042 --> 00:02:28‚031
Pagmasdan ang 'yong mga mata

30
00:02:28‚081 --> 00:02:30‚396
Whoa whoa whoa-ohh

31
00:02:30‚446 --> 00:02:37‚889
Susundan susundan sa'n man mag*****

32
00:02:37‚939 --> 00:02:39‚433
Oh-whoa whoa-oh

33
00:02:39‚483 --> 00:02:44‚950
Basta't ngumiti ka lang palagi‚
lagi lagi oh lagi lagi

34
00:02:45‚000 --> 00:02:49‚926
Ngumiti ka lang sa'kin‚
akin akin palagi

35
00:02:49‚976 --> 00:02:55‚156
Ngumiti ka lang palagi‚
lagi lagi oh lagi

36
00:02:55‚206 --> 00:03:02‚161
Ngumiti ka lang palagi Yeah

37
00:03:04‚449 --> 00:03:11‚437
Na na na na na na yeah

38
00:03:11‚487 --> 00:03:19‚011
Ngumiti palagi ngumiti ka lang woah

Note: Some bad words might be censored like ***** in above Lyrics or subtitles because of adsesne policy. You can use download buttons below to download the original uncensored lyrics and subtitles.
ENABLE javascript in your browser!

Skusta Clee - Lagi (Official Music Video).fil Subtitles (*.SRT)

[DOWNLOAD] Skusta-Clee-Lagi-(Official-Music-Video).fil.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

[DOWNLOAD] Skusta-Clee-Lagi-(Official-Music-Video).fil.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

[DOWNLOAD] Skusta-Clee-Lagi-(Official-Music-Video).fil.srt Subtitle (.SRT)

[DOWNLOAD] Skusta-Clee-Lagi-(Official-Music-Video).fil.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also download subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

DOWNLOADING SUBTITLES MEANS THAT YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.
Watch on YouTube: Skusta Clee Lagi (Official Music Video).fil (sorted by view count)
Watch on YouTube: Skusta Clee Lagi (Official Music Video).fil (sorted by relevance)
Note:Download video and music files with subtitles from YouTube and other websites for free with YouTube Video downloader.

Warning!

Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.


You may need below programs to create subtitle for music videos and audio music files and listen music videos and audio music files with subtitle or lyrics (.LRC) file.

  1. Download video and music files with subtitles for free with Video downloader.
  2. You can create subtitles (.SRT) and synchronized lyrics file (.LRC) for music videos and audio music files for free with Subtitle Maker
  3. You can convert music videos to audio MP3 (or any other audio formats) with Audio converter, Video to mp3 converter.
  4. You can watch music videos with subtitle or listen audio music files with synchronized lyrics file with Kripto Video Protector & Media Player.
  5. You can synchronize subtitles and lyrics (.LRC) with video or audio file with Subtitle Synchronizer.
  6. Download subtitles for your movies or TV series automatically by movie name or movie hash code or episode number. Subtitle Downloader.
  7. Watch movies as dubbed in your native language by using Text to speech to speak aloud subtitle of the video. This feature is very helpful for people with vision, slow reading or similar problems. Text to speech movie dubber.

Home | Contact | Privacy Policy