Contact

Metallica - Nothing Else Matters (Official Music Video).bg Lyrics & Subtitles

For performance reason maximum 100 search results will be shown. So you should type search queries like singer name AND song name or full song name. E.g. Shakira Addicted or full song name like Can't Remember to Forget. Alternatively you can DROP MEDIA FILE HERE TO SEARCH SUBTITLE AUTOMATICALLY (modern browsers only)

Singer: Metallica | Song: Nothing Else Matters (Official Music Video).bg

Metallica - Nothing Else Matters (Official Music Video).bg Subtitle (.SRT)

0
00:01:00,803 --> 00:01:05,282
Толкова близо‚ без значение
колко е далеч

1
00:01:05,602 --> 00:01:10,401
не може да бъде повече от сърцето

2
00:01:11,131 --> 00:01:15,330
Завинаги вярвайки кои сме

3
00:01:16,146 --> 00:01:20,505
и нищо друго няма значение

4
00:01:23,722 --> 00:01:27,921
Никога не съм се разкривал
по този начин

5
00:01:28,693 --> 00:01:32,472
Животът е наш‚ ще го
живеем по наш начин

6
00:01:33,388 --> 00:01:38,547
Всички тези думи‚ които
просто не казвам

7
00:01:38,917 --> 00:01:42,952
и нищо друго няма значение

8
00:01:46,003 --> 00:01:50,522
Търся доверие и го намирам в теб

9
00:01:51,516 --> 00:01:55,835
За нас всеки ден‚ нещо ново

10
00:01:56,543 --> 00:02:01,002
Отвори съзнанието си
за различен възглед

11
00:02:01,788 --> 00:02:06,087
и нищо друго няма значение

12
00:02:09,210 --> 00:02:13,489
Никога не ме беше грижа
за това‚ което правят

13
00:02:14,363 --> 00:02:19,002
Никога не ме беше грижа
за това‚ което знаят

14
00:02:19,158 --> 00:02:22,207
Но знам

15
00:02:25,458 --> 00:02:29,737
Толкова близо‚ без значение
колко далеч

16
00:02:30,501 --> 00:02:35,320
не може да бъде повече от сърцето

17
00:02:35,954 --> 00:02:40,313
Завинаги‚ вярвайки кои сме

18
00:02:40,797 --> 00:02:45,224
и нищо друго няма значение

19
00:02:48,187 --> 00:02:52,486
Никога не ме беше грижа
за това‚ което правят

20
00:02:53,324 --> 00:02:57,643
Никога не ме беше грижа
за това‚ което знаят

21
00:02:57,969 --> 00:03:01,768
Но аз знам

22
00:03:45,009 --> 00:03:49,788
Никога не съм се разкривал
по този начин

23
00:03:50,228 --> 00:03:54,807
Животът е наш‚ ще го
живеем по наш начин

24
00:03:54,817 --> 00:03:59,276
Всички тези думи‚които
просто не казвам

25
00:04:00,164 --> 00:04:05,423
и нищо друго няма значение

26
00:04:07,460 --> 00:04:12,459
Търся доверие и го намирам в теб

27
00:04:12,979 --> 00:04:17,718
За нас всеки ден‚ нещо ново

28
00:04:18,042 --> 00:04:22,501
Отвори съзнанието си за друг възглед

29
00:04:22,913 --> 00:04:28,352
и нищо друго няма значение

30
00:04:30,547 --> 00:04:34,986
Никога не ме беше грижа
за това‚което казват

31
00:04:35,696 --> 00:04:40,515
Никога не ме беше грижа за
игрите‚ които играят

32
00:04:40,675 --> 00:04:44,894
Никога не ме беше грижа
за това‚което правят

33
00:04:45,926 --> 00:04:50,185
Никога не ме беше грижа
за това‚което знаят

34
00:04:50,663 --> 00:04:56,242
а аз знам

35
00:05:24,701 --> 00:05:28,640
Толкова близо‚ без значение
колко е далеч

36
00:05:29,815 --> 00:05:33,754
не може да бъде повече от сърцето

37
00:05:35,199 --> 00:05:39,298
Завинаги‚ вярвайки кои сме

38
00:05:40,029 --> 00:05:44,308
Не‚ нищо друго няма значение

Metallica - Nothing Else Matters (Official Music Video).bg Synchronized Advanced Lyrics (.LRC)

[01:00.80]Толкова близо‚ без значение колко е далеч
[01:05.28]
[01:05.60]не може да бъде повече от сърцето
[01:10.40]
[01:11.13]Завинаги вярвайки кои сме
[01:15.33]
[01:16.15]и нищо друго няма значение
[01:20.51]
[01:23.72]Никога не съм се разкривал по този начин
[01:27.92]
[01:28.69]Животът е наш‚ ще го живеем по наш начин
[01:32.47]
[01:33.39]Всички тези думи‚ които просто не казвам
[01:38.55]
[01:38.92]и нищо друго няма значение
[01:42.95]
[01:46.00]Търся доверие и го намирам в теб
[01:50.52]
[01:51.52]За нас всеки ден‚ нещо ново
[01:55.84]
[01:56.54]Отвори съзнанието си за различен възглед
[02:01.00]
[02:01.79]и нищо друго няма значение
[02:06.09]
[02:09.21]Никога не ме беше грижа за това‚ което правят
[02:13.49]
[02:14.36]Никога не ме беше грижа за това‚ което знаят
[02:19.00]
[02:19.16]Но знам
[02:22.21]
[02:25.46]Толкова близо‚ без значение колко далеч
[02:29.74]
[02:30.50]не може да бъде повече от сърцето
[02:35.32]
[02:35.95]Завинаги‚ вярвайки кои сме
[02:40.31]
[02:40.80]и нищо друго няма значение
[02:45.22]
[02:48.19]Никога не ме беше грижа за това‚ което правят
[02:52.49]
[02:53.32]Никога не ме беше грижа за това‚ което знаят
[02:57.64]
[02:57.97]Но аз знам
[03:01.77]
[03:45.01]Никога не съм се разкривал по този начин
[03:49.79]
[03:50.23]Животът е наш‚ ще го живеем по наш начин
[03:54.81]
[03:54.82]Всички тези думи‚които просто не казвам
[03:59.28]
[04:00.16]и нищо друго няма значение
[04:05.42]
[04:07.46]Търся доверие и го намирам в теб
[04:12.46]
[04:12.98]За нас всеки ден‚ нещо ново
[04:17.72]
[04:18.04]Отвори съзнанието си за друг възглед
[04:22.50]
[04:22.91]и нищо друго няма значение
[04:28.35]
[04:30.55]Никога не ме беше грижа за това‚което казват
[04:34.99]
[04:35.70]Никога не ме беше грижа за игрите‚ които играят
[04:40.52]
[04:40.68]Никога не ме беше грижа за това‚което правят
[04:44.89]
[04:45.93]Никога не ме беше грижа за това‚което знаят
[04:50.19]
[04:50.66]а аз знам
[04:56.24]
[05:24.70]Толкова близо‚ без значение колко е далеч
[05:28.64]
[05:29.82]не може да бъде повече от сърцето
[05:33.75]
[05:35.20]Завинаги‚ вярвайки кои сме
[05:39.30]
[05:40.03]Не‚ нищо друго няма значение
[05:44.31]

Metallica - Nothing Else Matters (Official Music Video).bg Synchronized Simple Lyrics (.LRC)

[01:00.80]Толкова близо‚ без значение колко е далеч
[01:05.60]не може да бъде повече от сърцето
[01:11.13]Завинаги вярвайки кои сме
[01:16.15]и нищо друго няма значение
[01:23.72]Никога не съм се разкривал по този начин
[01:28.69]Животът е наш‚ ще го живеем по наш начин
[01:33.39]Всички тези думи‚ които просто не казвам
[01:38.92]и нищо друго няма значение
[01:46.00]Търся доверие и го намирам в теб
[01:51.52]За нас всеки ден‚ нещо ново
[01:56.54]Отвори съзнанието си за различен възглед
[02:01.79]и нищо друго няма значение
[02:09.21]Никога не ме беше грижа за това‚ което правят
[02:14.36]Никога не ме беше грижа за това‚ което знаят
[02:19.16]Но знам
[02:25.46]Толкова близо‚ без значение колко далеч
[02:30.50]не може да бъде повече от сърцето
[02:35.95]Завинаги‚ вярвайки кои сме
[02:40.80]и нищо друго няма значение
[02:48.19]Никога не ме беше грижа за това‚ което правят
[02:53.32]Никога не ме беше грижа за това‚ което знаят
[02:57.97]Но аз знам
[03:45.01]Никога не съм се разкривал по този начин
[03:50.23]Животът е наш‚ ще го живеем по наш начин
[03:54.82]Всички тези думи‚които просто не казвам
[04:00.16]и нищо друго няма значение
[04:07.46]Търся доверие и го намирам в теб
[04:12.98]За нас всеки ден‚ нещо ново
[04:18.04]Отвори съзнанието си за друг възглед
[04:22.91]и нищо друго няма значение
[04:30.55]Никога не ме беше грижа за това‚което казват
[04:35.70]Никога не ме беше грижа за игрите‚ които играят
[04:40.68]Никога не ме беше грижа за това‚което правят
[04:45.93]Никога не ме беше грижа за това‚което знаят
[04:50.66]а аз знам
[05:24.70]Толкова близо‚ без значение колко е далеч
[05:29.82]не може да бъде повече от сърцето
[05:35.20]Завинаги‚ вярвайки кои сме
[05:40.03]Не‚ нищо друго няма значение

Note: Some bad words might be displayed like ***** in above subtitles and lyrics because of Google adsesne restriction. You can use download buttons to get original subtitle and lyric files.
ENABLE javascript in your browser!

Metallica - Nothing Else Matters (Official Music Video).bg Lyrics & Subtitles

Metallica-Nothing-Else-Matters-(Official-Music-Video).bg.srt Subtitle (.SRT)

Metallica-Nothing-Else-Matters-(Official-Music-Video).bg.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

Metallica-Nothing-Else-Matters-(Official-Music-Video).bg.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

DOWNLOADING SUBTITLES MEANS THAT YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also download subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

New Subtitles

Watch on YouTube: Metallica Nothing Else Matters (Official Music Video).bg (sorted by view count)
Watch on YouTube: Metallica Nothing Else Matters (Official Music Video).bg (sorted by relevance)
Note:Download video and music files with subtitles from YouTube and other websites for free with YouTube Video downloader.

Warning!

Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.


You may need below programs to create subtitle for music videos and audio music files and listen music videos and audio music files with subtitle or lyrics (.LRC) file.

 1. Download video and music files with subtitles from YouTube and other websites for free with YouTube Video downloader.
 2. You can create subtitles (.SRT) and synchronized lyrics file (.LRC) for music videos and audio music files for free with Subtitle Maker
 3. You can convert music videos to audio MP3 (or any other audio formats) with Audio converter, Video to mp3 converter.
 4. You can watch music videos with subtitle or listen audio music files with synchronized lyrics file with Kripto Video Protector & Media Player.
 5. You can synchronize subtitles and lyrics (.LRC) with video or audio file with Subtitle Synchronizer.
 6. Download subtitles for your movies or TV series automatically by movie name or movie hash code or episode number. Subtitle Downloader.
 7. Watch movies as dubbed in your native language by using Text to speech to speak aloud subtitle of the video. This feature is very helpful for people with vision, slow reading or similar problems. Text to speech movie dubber.

Download Kripto Video Protector & Media Player and place subtitle (*.srt) files in the same directory of video file. In this way, subtitles will be automatically detected by the player like image shown below.

 • watch music videos with subtitle

  watch music videos with subtitle
 • listen audio music files with subtitle or lyrics

  listen audio music files with subtitle or lyrics