HYO - Second (Feat. BIBI)) MV.vi Lyrics (*.LRC)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: HYO | Song: Second (Feat. BIBI)) MV.vi

HYO - Second (Feat. BIBI)) MV.vi Lyrics (.LRC)

[00:09.92]Giờ đây dưới ánh nắng chói chang
[00:13.70]Yah yah yah
[00:15.13]Bước theo hướng gió My way
[00:18.90]Yah yah yah
[00:20.20]Ngay cả phút giây này cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua
[00:23.83]Yah yah yah
[00:25.16]Để không bỏ lỡ những điều quý giá nhất
[00:27.38]Hãy tìm lại chính mình đã bị lãng quên Yah yah yah
[00:30.65]Oooooo
[00:33.00]Meet my expectations
[00:35.27]Oooooo
[00:37.68]Hãy dừng lại ở đây một chút
[00:40.34]Chúng ta mải chạy đến mức ngạt thở Just a second
[00:43.04]Ngày hôm nay sẽ chẳng quay lại nữa đâu Take a second
[00:45.58]Từ từ chầm chậm một chút thôi
[00:47.75]Hãy để những ngày lặp đi lặp lại được hít thở thoải mái
[00:50.64]Dù cảm giác có hơi chậm một chút Just a second
[00:53.07]Don’t think for a minute it’ll only take a second
[00:55.69]Từ từ chầm chậm một chút thôi
[00:57.90]Hãy lắng nghe trái tim mình muốn gì First
[00:59.21]Những âm thanh khác hãy để thứ hai Second
[01:01.05]Wait a second it’s gonna take a second
[01:03.00]So wait
[01:04.23]N’ take a second
[01:06.00]Wait a second it’s gonna take a second
[01:08.13]So wait
[01:09.29]N’ take a second
[01:10.45]Nơi bàn chân tôi chạm tới
[01:11.66]Phải đi thử mới biết được Secret
[01:14.22]yah yah yah
[01:15.69]Con đường nhanh chóng và dễ dàng trở nên quen thuộc và Instant
[01:19.27]Yah yah yah
[01:20.77]Chúng ta có cách riêng của mình Yeah
[01:22.53]Rồi vẽ nên một quá trình Slow it down yeah
[01:25.75]Để không bị hụt hơi khi bị buộc phải chạy
[01:28.09]Hãy dừng lại một lần để nghỉ ngơi cũng được Yah yah yah yah
[01:31.16]Oooooo
[01:33.40]Meet my expectations
[01:35.97]Oooooo
[01:38.49]Hãy dừng lại ở đây một chút
[01:41.03]Chúng ta mải chạy đến mức ngạt thở Just a second
[01:43.60]Ngày hôm nay sẽ chẳng quay lại nữa đâu Take a second
[01:46.09]Từ từ chầm chậm một chút thôi
[01:48.30]Hãy để những ngày lặp đi lặp lại được hít thở thoải mái
[01:51.25]Dù cảm giác có hơi chậm một chút Just a second
[01:53.80]Don’t think for a minute it’ll only take a second
[01:56.29]Từ từ chầm chậm một chút thôi
[01:58.48]Hãy lắng nghe trái tim mình muốn gì First
[01:59.85]Những âm thanh khác hãy để thứ hai Second
[02:23.85]I’ve been hop hop
[02:25.01]Run like a bunny keep
[02:26.25]Flying like a working bees
[02:27.53]Theo kiểu không biết ngừng nghỉ
[02:28.76]Giơ tay lên nào
[02:29.35]Nếu là người Hàn Quốc làm việc thôi
[02:31.06]Không đâu
[02:31.56]Thanh xuân gì trời đây là một căn bệnh mà
[02:33.75]Shake my head
[02:34.66]Chị yêu ơi hãy hít thở chút đi
[02:36.59]Chỗ này để em lo Ay
[02:39.70]Take a second chúng ta sẽ làm sau
[02:41.74]rồi xuất hiện trở lại Gorgeous
[02:43.32]Girl you’re fire
[02:44.36]Chúng ta mải chạy đến mức ngạt thở Just a second
[02:46.86]Ngày hôm nay sẽ chẳng quay lại nữa đâu Take a second
[02:49.31]Từ từ chầm chậm một chút thôi
[02:51.61]Hãy để những ngày tươi mới đang đến
[02:53.24]Được hít thở thật thoải mái
[02:54.48]Dù cảm giác có hơi chậm một chút Just a second
[02:56.78]Don’t think for a minute it’ll only take a second
[02:59.36]Từ từ chầm chậm một chút thôi
[03:01.71]Tôi là số một trong tim tôi First
[03:03.00]Những lý do khác là Second
[03:04.83]Wait a second it’s gonna take a second
[03:06.93]So wait
[03:07.86]N’ take a second
[03:09.37]Wait a second it’s gonna take a second
[03:12.00]So wait
[03:13.09]N’ take a second
[03:14.94]Wait a second it’s gonna take a second
[03:16.91]So wait
[03:17.80]N’ take a second
[03:19.78]Wait a second it’s gonna take a second
[03:22.06]So wait
[03:23.04]N’ take a second
Note: Some bad words might be censored like ***** in above Lyrics or subtitles because of adsesne policy. You can use download buttons below to download the original uncensored lyrics and subtitles.
ENABLE javascript in your browser!

HYO - Second (Feat. BIBI)) MV.vi Lyrics (*.LRC)

[DOWNLOAD] HYO-Second-(Feat.-BIBI))-MV.vi.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

[DOWNLOAD] HYO-Second-(Feat.-BIBI))-MV.vi.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

[DOWNLOAD] HYO-Second-(Feat.-BIBI))-MV.vi.srt Subtitle (.SRT)

[DOWNLOAD] HYO-Second-(Feat.-BIBI))-MV.vi.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also download subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

DOWNLOADING SUBTITLES MEANS THAT YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.
Watch on YouTube: HYO Second (Feat. BIBI)) MV.vi (sorted by view count)
Watch on YouTube: HYO Second (Feat. BIBI)) MV.vi (sorted by relevance)
Note:Download video and music files with subtitles from YouTube and other websites for free with YouTube Video downloader.

Warning!

Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.


You may need below programs to create subtitle for music videos and audio music files and listen music videos and audio music files with subtitle or lyrics (.LRC) file.

  1. Download video and music files with subtitles for free with Video downloader.
  2. You can create subtitles (.SRT) and synchronized lyrics file (.LRC) for music videos and audio music files for free with Subtitle Maker
  3. You can convert music videos to audio MP3 (or any other audio formats) with Audio converter, Video to mp3 converter.
  4. You can watch music videos with subtitle or listen audio music files with synchronized lyrics file with Kripto Video Protector & Media Player.
  5. You can synchronize subtitles and lyrics (.LRC) with video or audio file with Subtitle Synchronizer.
  6. Download subtitles for your movies or TV series automatically by movie name or movie hash code or episode number. Subtitle Downloader.
  7. Watch movies as dubbed in your native language by using Text to speech to speak aloud subtitle of the video. This feature is very helpful for people with vision, slow reading or similar problems. Text to speech movie dubber.

Home | Contact | Privacy Policy