DAY6 - You make Me feat. MV.fil Lyrics (*.LRC)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: DAY6 | Song: You make Me feat. MV.fil

DAY6 - You make Me feat. MV.fil Lyrics (.LRC)

[00:00.00]by RentAnAdviser.com
[00:21.34]Nakatayo sa dulo ng ******
[00:23.74]Akala′y tapos na ang lahat
[00:26.12]Pero narito pa rin ako
[00:30.20]Nakatayo pa rin ako
[00:33.23]Matatag na nakakatayo nang mag isa
[00:35.65]Gamit ang bawat natitira kong katiting ng lakas
[00:39.80]Kung wala ka
[00:41.37]Hindi sana ito magiging posible
[00:42.94]Kung wala ka
[00:43.78]Wala ako rito
[00:45.28]Ikaw
[00:46.26]Ang nagpapalakas sa akin
[00:47.76]So I am alright
[00:48.62]Tingnan mo ako kumakapit nang mahigpit
[00:52.11]Paisa isang hakbang
[00:53.54]Isang paa sa harap ng isa pa
[00:57.09]Paisa isang hakbang
[00:58.67]Gaano kabigat man ang aking mga paa
[01:03.50]Huwag bumitaw
[01:08.10]Dahil para sa akin ikaw
[01:11.84]Ang aking huling sinag ng pag asa
[01:15.57]Ang tangi kong nagniningning na liwanag
[01:22.03]Kumapit sa akin
[01:27.14]Ang pagiging buhay
[01:30.79]Ay puno ng takot at pagsubok
[01:34.70]Pero kaya ko ito
[01:37.04]Basta′t mayroon ako
[01:39.03]Ng pagmamahal mo
[01:47.32]You make me
[02:15.79]Walang dapat baguhin
[02:17.89]Walang kailangang makuha
[02:20.36]Mananatiling pareho ang lahat
[02:22.75]Lahat ng bagay sa mundo
[02:24.68]Magpapatuloy nang wala ako
[02:27.48]Dahil natagpuan kita
[02:30.96]Ang kasiyahan sa mundong ito
[02:35.39]Ikaw ang dahilan
[02:36.59]Hindi ako naliligaw
[02:37.93]Kaya naman
[02:39.52]Huwag bumitaw
[02:44.05]Dahil para sa akin ikaw
[02:48.02]Ang aking huling sinag ng pag asa
[02:51.63]Ang tangi kong nagniningning na liwanag
[02:59.65]If I lose you
[03:02.33]There is no tomorrow
[03:04.35]If I have you
[03:06.48]Iyon lang ang kailangan ko
[03:10.57]Huwag bumitaw
[03:14.92]Dahil para sa akin ikaw
[03:18.77]Ang aking huling sinag ng pag asa
[03:22.57]Ang tangi kong nagniningning na liwanag
[03:29.08]Kumapit sa akin
[03:33.92]Ang pagiging buhay
[03:37.77]Ay puno ng takot at pagsubok
[03:41.48]Pero kaya ko ito
[03:43.100]Basta′t mayroon ako
[03:45.85]Ng pagmamahal mo
[03:55.45]by RentAnAdviser.com
Note: Some bad words might be censored like ***** in above Lyrics or subtitles because of adsesne policy. You can use download buttons below to download the original uncensored lyrics and subtitles.
ENABLE javascript in your browser!

DAY6 - You make Me feat. MV.fil Lyrics (*.LRC)

[DOWNLOAD] DAY6-You-make-Me-feat.-MV.fil.srt Subtitle (.SRT)

[DOWNLOAD] DAY6-You-make-Me-feat.-MV.fil.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

[DOWNLOAD] DAY6-You-make-Me-feat.-MV.fil.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also download subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

DOWNLOADING SUBTITLES MEANS THAT YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.
Watch on YouTube: DAY6 You make Me feat. MV.fil (sorted by view count)
Watch on YouTube: DAY6 You make Me feat. MV.fil (sorted by relevance)
Note:Download video and music files with subtitles from YouTube and other websites for free with YouTube Video downloader.

Warning!

Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.


You may need below programs to create subtitle for music videos and audio music files and listen music videos and audio music files with subtitle or lyrics (.LRC) file.

  1. Download video and music files with subtitles for free with Video downloader.
  2. You can create subtitles (.SRT) and synchronized lyrics file (.LRC) for music videos and audio music files for free with Subtitle Maker
  3. You can convert music videos to audio MP3 (or any other audio formats) with Audio converter, Video to mp3 converter.
  4. You can watch music videos with subtitle or listen audio music files with synchronized lyrics file with Kripto Video Protector & Media Player.
  5. You can synchronize subtitles and lyrics (.LRC) with video or audio file with Subtitle Synchronizer.
  6. Download subtitles for your movies or TV series automatically by movie name or movie hash code or episode number. Subtitle Downloader.
  7. Watch movies as dubbed in your native language by using Text to speech to speak aloud subtitle of the video. This feature is very helpful for people with vision, slow reading or similar problems. Text to speech movie dubber.

Home | Contact | Privacy Policy