Aya Nakamura - Bobo (Clip officiel).fil Lyrics (*.LRC)

You should type search queries like singer name AND song name or full song name. Alternatively DROP MEDIA FILE HERE
Artists: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Singer: Aya Nakamura | Song: Bobo (Clip officiel).fil

Aya Nakamura - Bobo (Clip officiel).fil Lyrics (.LRC)

[00:14.12]Chéri Coco Sinta ko gawin mo akong mmm mmm
[00:17.24]***** ko pera hindi bobo masakit
[00:20.00]***** ko pera hindi masakit
[00:23.01]***** ko pera hindi masakit
[00:25.64]Moi 3 fois canon 4.4
[00:26.96]Gawing parisukat para sa akin parisukat
[00:28.56]Alinman sa naiintindihan mo kung hindi ikaw sukat
[00:31.60]Alinman sa sukat ko o kaya'y ikaw naiintindihan mo
[00:33.00]Sa ibaba ng masamang pakikipag bakbakan‚bad bad masama
[00:34.32]Ginoo ano ***** mo anong ***** mo
[00:36.09]Hindi ngunit ano ang aking kasangkot‚
[00:37.84]***** ko ng hangin mula sa iyo naguguluhan ako
[00:41.79]Sa ganun naguluhan ako gina**** mong basura
[00:45.01]na walang lunas
[00:49.51]Chéri Coco Sinta ko gawin mo akong mmm mmm
[00:52.19]***** ko pera hindi bobo masakit
[00:54.92]Sinta ko ***** mo ng litrato ko
[00:58.19]gawin mo akong mmm mmm hindi bobo masakit
[01:00.57]Tawagan mo ako cataleya mia  mmm
[01:03.13]***** mo lahat tungkol sa akin at alam kong mabuti iyon‚
[01:04.34]alam ko mmm
[01:06.37]Tawagan mo ako cataleya mia  mmm
[01:09.36]Sino sa palagay mo ay ikaw kita ko lahat ng bagay na gumuho sa iyo
[01:12.41]Ang galaw at maraming nakatago na kasinungalingan siya ay tok tok
[01:15.51]Pwede ka bang kumanta para sa akin hindi ko alam kung ikaw ay kapa
[01:18.30]Huwag makipag-usap sa akin tungkol sa totoong buhay
[01:19.84]kalimutana ang mga kodigos kodigos
[01:21.28]Oo naman ano ang kaya mo oo naman oo naman
[01:23.66]Hindi ko nakikita ang inang barko‚
[01:25.06]walang wala nang walang sa wala
[01:26.61]Merong mga salita lamang dahil sa mga salita na di ko pinapayagan niyang gawin
[01:29.06]Nasaan ang aking inang barko nais kong hawakan ang langit
[01:32.34]Ako ay galit at galit at galit alam mo ba sinta
[01:35.85]Chéri Coco Sinta ko gawin mo akong mmm mmm
[01:38.70]***** ko pera hindi bobo masakit
[01:41.53]Chéri Coco Sinta ko ***** mo ng litrato ko
[01:44.75]gawin mo akong mmm mmm hindi bobo
[01:46.79]Tawagan mo ako cataleya mia  mmm
[01:49.42]***** mo lahat tungkol sa akin at alam kong mabuti iyon alam ko mmm
[01:52.80]Tawagan mo ako cataleya mia  mmm
[01:55.73]Sino sa palagay mo ay ikaw kita ko lahat ng bagay na gumuho sa iyo
[01:58.69]Kinakausap mo ako
[02:01.22]nakita ko ang kabaligtaran
[02:03.72]Kaya't patay na ito aalis ako
[02:06.91]Huwag kang bumalik  aalis ako
[02:09.23]Sa ganun naguluhan ako gina**** mong basura na walang lunas
[02:14.88]Para que me estou a meter nisto tu estragas tudo
[02:18.10]walang lunas
[02:22.40]***** ko  pera hindi masakit
[02:25.34]***** ko  pera hindi masakit
[02:28.14]Chéri Coco Sinta ko ***** mo ng litrato ko
[02:31.09]***** ko  pera hindi masakit
[02:33.71]Tawagan mo ako cataleya mia  mmm
[02:36.13]***** mo lahat tungkol sa akin at alam kong mabuti iyon‚
[02:37.57]alam ko mmm
[02:39.57]Tawagan mo ako cataleya mia  mmm
[02:42.41]alam ko mmm
[02:46.05]Chéri Coco ***** ko pera hindi masakit
[02:50.57]Chéri Coco ***** ko  pera
Note: Some bad words might be censored like ***** in above Lyrics or subtitles because of adsesne policy. You can use download buttons below to download the original uncensored lyrics and subtitles.
ENABLE javascript in your browser!

Aya Nakamura - Bobo (Clip officiel).fil Lyrics (*.LRC)

[DOWNLOAD] Aya-Nakamura-Bobo-(Clip-officiel).fil.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

[DOWNLOAD] Aya-Nakamura-Bobo-(Clip-officiel).fil.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

[DOWNLOAD] Aya-Nakamura-Bobo-(Clip-officiel).fil.srt Subtitle (.SRT)

[DOWNLOAD] Aya-Nakamura-Bobo-(Clip-officiel).fil.vtt WebVTT (.vtt) (Web Video Text Tracks)

NOTE: If you need another subtitle file format, use the open source Subtitle Edit application.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also download subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

DOWNLOADING SUBTITLES MEANS THAT YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.
Watch on YouTube: Aya Nakamura Bobo (Clip officiel).fil (sorted by view count)
Watch on YouTube: Aya Nakamura Bobo (Clip officiel).fil (sorted by relevance)
Note:Download video and music files with subtitles from YouTube and other websites for free with YouTube Video downloader.

Warning!

Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.


You may need below programs to create subtitle for music videos and audio music files and listen music videos and audio music files with subtitle or lyrics (.LRC) file.

  1. Download video and music files with subtitles for free with Video downloader.
  2. You can create subtitles (.SRT) and synchronized lyrics file (.LRC) for music videos and audio music files for free with Subtitle Maker
  3. You can convert music videos to audio MP3 (or any other audio formats) with Audio converter, Video to mp3 converter.
  4. You can watch music videos with subtitle or listen audio music files with synchronized lyrics file with Kripto Video Protector & Media Player.
  5. You can synchronize subtitles and lyrics (.LRC) with video or audio file with Subtitle Synchronizer.
  6. Download subtitles for your movies or TV series automatically by movie name or movie hash code or episode number. Subtitle Downloader.
  7. Watch movies as dubbed in your native language by using Text to speech to speak aloud subtitle of the video. This feature is very helpful for people with vision, slow reading or similar problems. Text to speech movie dubber.

Home | Contact | Privacy Policy