Progress: 1 / 4813 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    boorish       Flash Player requiredGet Flash Player

* tính từ ngọt ngào, ngọt như mật, dịu dàng (giọng nói, lời nói) mellifluent words những lời ngọt ngào, những lời đường mật

* tính từ không thấu qua được, không thấm (nước...) không tiếp thu được, trơ trơ không thể bị hư hỏng

* tính từ cục mịch, thô lỗ; quê mùa
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):