Progress: 1 / 1449 (0.07%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    specific       Flash Player requiredGet Flash Player

* đặc điểm, đặc trưng, đặc thù

* danh từ sức quyến rũ huyền bí, sức mê hoặc vẻ đẹp quyến rũ, vẻ đẹp say đắm, vẻ đẹp huyền ảo the glamour of moonloght vẻ đẹp huyền ảo của đêm trăng to cast a glamour over somebody làm ai say đắm; bỏ bùa cho ai ngoại động từ quyến rũ, làm say đắm, mê hoặc

* nâng lên luỹ thừa; suy ra, kéo theo; xoáy, xoắn
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):