Progress: 1 / 7245 (0.01%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    adage       Flash Player requiredGet Flash Player

* ngoại động từ che mây; che, án

* tính từ không có vẻ hợp lý, không có vẻ thật, đáng ngờ

* danh từ cách ngôn, châm ngôn; ngạn ngữ
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):