Progress: 1 / 1492 (0.07%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    imbibe       Flash Player requiredGet Flash Player

hapishane, cezaevi, kodes, hapis, hapsetme, delik

içine çekmek, içmek, kapmak, öğrenmek, kafa çekmek

elit tabaka, seçkinler, seçme kısım
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):