Progress: 1 / 1492 (0.07%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    exhume       Flash Player requiredGet Flash Player

düşünce ayrılığı, karşıt düşüncede olma, muhalefet; anglikan kilisesine karşı olma

mezardan çıkarmak; deşmek, yeniden ortaya çıkarmak

av, kurban, yem
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):