Progress: 1 / 7120 (0.01%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    preamble       Flash Player requiredGet Flash Player

dallanmak, dal budak salmak, çatallanmak, kollara ayrılmak, bölümlere ayırmak

önsöz, giriş, başlangıç

bakış, anlamlı bakış, bakım, itibar, nazar, ilgi, ilişki, dikkat, önem, saygı, beğeni, takdir, hürmet
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):