Progress: 1 / 3980 (0.03%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    preservation       Flash Player requiredGet Flash Player

* kandırma, aldatma, dalavere, hile, aldanma; ayartma; kanma; utanç

* koruma, saklama, korunma, konserve yapma, muhafaza

* organik gübre, bitki artıklarının çürümesiyle oluşan gübre
* gübrelemek
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):