Progress: 1 / 3980 (0.03%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    repress       Flash Player requiredGet Flash Player

* hazreti İsa
* çoban
* gütmek, çobanlık etmek, önderlik etmek, yol göstermek

* kalıtım, soyaçekim, ırsiyet, soydan geçen özellik

* bastırmak, önlemek, baskılamak, baskı altında tutmak, içine atmak
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):