Progress: 1 / 3980 (0.03%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    expunge       Flash Player requiredGet Flash Player

* geliştirmek, gelişmek, ilerlemek; tab etmek; açıklamak; banyo etmek; ilgi göstermek; şekillendirmek, açınım yapmak; yükselmek (ateş); ün kazanmak

* sabit, hareketsiz, değişmeyen, yerleşik, stasyoner, olduğu gibi kalan

* silmek; çıkarmak
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):