Progress: 1 / 4992 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    debauch       Flash Player requiredGet Flash Player

etkilemek, ağır basmak

ayartmak; baştan çıkarmak; bozmak; kötü yola düşürmek; geçersiz kılmak

içine girmek, arasından geçmek, sokulmak, işlemek, içyüzünü anlamak, nüfuz etmek
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):