Progress: 1 / 4992 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    buffet       Flash Player requiredGet Flash Player

zorlamak, mecbur etmek, baskı yapmak, baskı altında tutmak

büfe, büfe içiminde verilen hafif yemek, açık büfe yemek; tokat, yumruk, sille, boğuşma

rahatsız etmek, sıkmak; hasta olmak, hastalanmak, rahatsız olmak
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):