Progress: 1 / 4992 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    caustic       Flash Player requiredGet Flash Player

göç, toplu göç, akın

çiçek açan, olgunlaşan, tozlaşan

kostik, aşındırıcı, yakıcı, iğneli, onur kırıcı, sert
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):