Progress: 1 / 1243 (0.08%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    euphemism       Flash Player requiredGet Flash Player

edebikelâm, örtmece

tutumlu, idareli, kanaatkâr

bulutlu, opak, mat, donuk, ışık geçirmez, ışın geçirmez, anlaşılmaz, mantıksız, sersem, monoton, renksiz
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):