Progress: 1 / 1243 (0.08%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    diverge       Flash Player requiredGet Flash Player

iki anlamlı, belirsiz, müphem; lastikli

sapmak; açılmak, ayrılmak, birbirinden uzaklaşmak; uyuşmamak, farklı olmak

sinen, nüfuz eden, yaygın
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):