Progress: 1 / 1243 (0.08%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    intermittent       Flash Player requiredGet Flash Player

fark, farklılık, eşitsizlik; uyumsuzluk

sürekli, aralıksız, daimi, ebedi, aralıksız çalışan, ömür boyu görevde kalan

aralıklı, kesik kesik, gidip gelen
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):