Progress: 1 / 1243 (0.08%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    indemnify       Flash Player requiredGet Flash Player

teminât vermek, zararı ödemeyi garanti etmek, zararı ödemek, sigorta ettirmek, korumak, dokunulmazlık vermek, ödemek

yatıştırmak, sakinleştirmek, bastırmak, gidermek, azaltmak, hafifletmek; gönlünü almak

iftira etmek, çamur atmak
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):