Progress: 1 / 4824 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    pentameter       Flash Player requiredGet Flash Player

* pentameter, vers som har fem rader (lyrik)

* gammalmodig, föråldrad; obruklig; utdöende; outvecklad; oduglig

* analytiker (någon som gör en undersökning)
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):