Progress: 1 / 4824 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    pyre       Flash Player requiredGet Flash Player

* lönnmörda

* bål (för likbränning)

* anslå, bevilja; beslagta
* lämplig, passande
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):