Progress: 1 / 4824 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    peccadillo       Flash Player requiredGet Flash Player

* tillåten

* liten synd

* begränsning; inskränkning; gräns; giltighetstid
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):