Progress: 1 / 1464 (0.07%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    frustrate       Flash Player requiredGet Flash Player

* smärgel

* frustrera; gäcka; göra besviken; bli frustrerad; svika

* Tyska standardinstitutet
* oljud, dån
* bedöva med larm; dåna
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):