Progress: 1 / 1464 (0.07%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    aggregate       Flash Player requiredGet Flash Player

* massa, samling, hop; summa; blandning
* hopa, samla, sammangyttra; hopas, hopa sig
* sammanlagd, total

* nonchalant; likgiltig; fattad, samlad

* hö, foder, delen av ett sädeskorn som kastas och inte används, skal; (flygplan) metallskrot som ett flygplan släpper ifrån sig för att störa signaler från robotledda vapen
* skoja med, retas med
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):