Progress: 1 / 1464 (0.07%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    geography       Flash Player requiredGet Flash Player

* spår

* geografi (vetenskap som sysslar med beskrivningen av jordglobens yta; ytbeskrivning av en region på jordgloben)

* anhållande; ond aning, farhåga
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):