Progress: 1 / 1464 (0.07%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    persevere       Flash Player requiredGet Flash Player

* överflöd; rikedom, välstånd

* den kyrkliga konstitutionen: kanon; princip, kriterium; de heligas lista; de kristnas heliga skrifter; präst

* framhärda, hålla ut; fortsätta
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):