Progress: 1 / 7270 (0.01%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    parody       Flash Player requiredGet Flash Player

* ologisk

* sprättig, snobbig

* parodi (kreation som innehåller humoristiska immitationer av figurer, speciella kreationer eller stiler)
* göra parodi på
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):