Progress: 1 / 7270 (0.01%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    opprobrium       Flash Player requiredGet Flash Player

* anstöt; skam; smädelse, ovett

* föråldrad karaktär; försvinnande ur bruk

* truga, tvinga; tränga sig på folk; truga sig på; tränga sig fram
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):