Progress: 1 / 6593 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    invoke       Flash Player requiredGet Flash Player

* be om hjälp eller beskydd (från Gud); begäran; vädja; överklaga; be; aktivera ett kommando, framkalla en särskild händelse (data)

* (gatu) försäljare; (jur.) säljare; (varu) automat

* lik
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):