Progress: 1 / 6593 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    embryo       Flash Player requiredGet Flash Player

* ofullgånget foster; frö, början

* försök, test
* försöka, prova; döma; anstränga

* hända, inträffa
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):