Progress: 1 / 6593 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    fence       Flash Player requiredGet Flash Player

* staket, fängsel; häck, hinder; skicklig debattör; inhägnad; hälare
* omgärda, omgärdas; sysselsätta sig med stängseluppsättning; inhägna; skydda; slingra sig

* biologisk (angående biologi, som sysslar med forskning om livet)

* skepps-, fartygs-, örlogs-; angående stridsfartyg; marin-, flott-; tillhörande flottan
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):