Progress: 1 / 5093 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    chafe       Flash Player requiredGet Flash Player

* irritation; skavsår; friktion, gnuggning
* skrapa, skrubba; skrubbas

* stoicism, förnuftsstyre

* älskvärd, vänlig; behaglig; barmhärtig; nådig; charmfull
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):