Progress: 1 / 5093 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    loquacious       Flash Player requiredGet Flash Player

* övervägande; överlägsen; härskande; tungt vägande; mervägande

* pratsam, pratsjuk; mångordig, pratig

* profanera, vanhelga; missbruka; nedsmutsa
* profan, världslig; hednisk; hädisk, vanvördig; ohelig; vanhelgande
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):