Progress: 1 / 5093 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    acrimony       Flash Player requiredGet Flash Player

* arg; retlig

* skala; måttstock; mått, omfång; skala (på karta); fjäll; flaga; vågskål; beläggning, tandsten; system
* vågskål; väga; skala; gradering; bestiga; rita i skala; (biol.) fjäll, flaga, fjälla; beläggning; skala av; ta bort belägning; kasta smörgås; justera bildstorlek (data)

* skärpa, bitterhet, hätskhet, fränhet
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):