Progress: 1 / 1266 (0.08%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    immune       Flash Player requiredGet Flash Player

* vedartad, träartad; trä-, träig

* immun person, oemottaglig person för smitta
* skyddad mot; immun; oemottaglig; okänslig; befriad

* fenomen; något ovanligt; något som är förnimbart med sinnet
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):