Progress: 1 / 6515 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    asylum       Flash Player requiredGet Flash Player

* başbakan
* ilk, birinci, baş

* sığınak, barınak, himaye, koruma; akıl hastanesi; iltica, sığınma

* aleyhinde olmak; ihbar etmek; kınamak; kehanette bulunmak; geçersizliğini duyurmak
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):