Progress: 1 / 6515 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    matching       Flash Player requiredGet Flash Player

* obje, nesne, cisim, gaye, şey, amaç, hedef, cins adam
* itiraz etmek, karşı çıkmak, razı olmamak, itirazı olmak

* kâğıt, kâğıt para, evrak, rapor, gazete, bedava giriş bileti
* kâğıt kaplamak, duvar kâğıdı kaplamak, örtbas etmek, zımparalamak, bedava bilet dağıtmak
* kâğıt, kâğıt üzerinde kalan, geçersiz, önemsiz

* denk, uygun
* eş
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):