Progress: 1 / 6515 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    lightly       Flash Player requiredGet Flash Player

* menteşe, mafsal, reze, dayanak, esas nokta
* menteşelemek, menteşe takmak

* kavram, fikir, görüş, kanı, eğilim, heves

* önemsemeden, hafif, kaygısızca, tatlı tatlı, kolayca, düşünmeden, hafifçe
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):