Contact

Silva Gunbardhi ft. Mandi ft. Dafi - Te ka lali shpirt (Official Video HD) Lyrics & Subtitles

For performance reason maximum 100 search results will be shown. So you should type search queries like singer name AND song name or full song name. E.g. Shakira Addicted or full song name like Can't Remember to Forget. Alternatively you can DROP MEDIA FILE HERE TO SEARCH SUBTITLE AUTOMATICALLY (modern browsers only)

Singer: Silva Gunbardhi ft. Mandi ft. Dafi | Song: Te ka lali shpirt (Official Video HD)

Silva Gunbardhi ft. Mandi ft. Dafi - Te ka lali shpirt (Official Video HD) Subtitle (.SRT)

0
00:00:00,512 --> 00:00:07,911
Të ka lali shpirt‚ të ka lali xhan

1
00:00:08,111 --> 00:00:15,510
të ka lali zemer‚ o sa shumë te du

2
00:00:15,708 --> 00:00:22,907
Të ka lali shpirt‚ të ka lali xhan

3
00:00:23,105 --> 00:00:30,104
të ka lali zemer‚ o sa shumë te du

4
00:00:30,316 --> 00:00:32,215
He*‚ rri normale thua

5
00:00:32,399 --> 00:00:34,498
zemër *o nuk dua

6
00:00:34,716 --> 00:00:37,515
marrëzisht të nd*e*

7
00:00:37,703 --> 00:00:39,702
S′*e veç bota për mua

8
00:00:39,910 --> 00:00:41,709
shumë më shumë të dua

9
00:00:41,915 --> 00:00:45,114
s′të gën*e* kur them

10
00:00:45,316 --> 00:00:46,715
Se lali xhan xhan

11
00:00:46,899 --> 00:00:48,598
lali xhan xhan

12
00:00:48,818 --> 00:00:52,517
lali xhan xhan të ka

13
00:00:52,703 --> 00:00:54,202
He* lali xhan xhan

14
00:00:54,412 --> 00:00:56,111
lali xhan xhan

15
00:00:56,311 --> 00:01:00,610
lali xhan xhan të ka

16
00:01:00,808 --> 00:01:07,807
Të ka lali shpirt‚ të ka lali xhan

17
00:01:08,003 --> 00:01:15,402
të ka lali zemer‚ o sa shumë te du

18
00:01:15,604 --> 00:01:22,903
Të ka lali shpirt‚ të ka lali xhan

19
00:01:23,115 --> 00:01:31,114
të ka lali zemer‚ o sa shumë te du

20
00:01:45,404 --> 00:01:47,103
He*‚ rri normale thua

21
00:01:47,301 --> 00:01:49,200
zemër *o nuk dua

22
00:01:49,404 --> 00:01:52,603
marrëzisht të nd*e*

23
00:01:52,815 --> 00:01:54,614
S′*e veç bota për mua

24
00:01:54,818 --> 00:01:56,717
shumë më shumë të dua

25
00:01:56,915 --> 00:02:00,114
s′të gën*e* kur them

26
00:02:00,314 --> 00:02:01,713
Se lali xhan xhan

27
00:02:01,901 --> 00:02:03,600
lali xhan xhan

28
00:02:03,808 --> 00:02:07,307
lali xhan xhan të ka

29
00:02:07,505 --> 00:02:09,104
He* lali xhan xhan

30
00:02:09,304 --> 00:02:11,003
lali xhan xhan

31
00:02:11,207 --> 00:02:15,006
lali xhan xhan të ka

32
00:02:15,212 --> 00:02:16,911
Komercial kohët e fundit

33
00:02:17,117 --> 00:02:18,716
o bo Prishtina Tirona

34
00:02:18,902 --> 00:02:20,501
po evulon muzika po luhet sot

35
00:02:20,709 --> 00:02:22,408
siç po ta don

36
00:02:22,606 --> 00:02:24,305
Rrepi po m′bon sllogan

37
00:02:24,501 --> 00:02:26,200
Fast slow *etën ta zg*at

38
00:02:26,416 --> 00:02:28,115
Yeah girl‚ unë ty po t′pushto*

39
00:02:28,307 --> 00:02:29,058
me f*alët më t′mira

40
00:02:29,108 --> 00:02:30,107
për vete po t′bo*. Se

41
00:02:30,209 --> 00:02:37,908
Të ka lali shpirt‚ të ka lali
xhan (Clap Your Hands)

42
00:02:38,102 --> 00:02:45,401
të ka lali zemer‚ o sa shumë te du

43
00:02:45,599 --> 00:02:52,898
Të ka lali shpirt‚ të ka lali xhan

44
00:02:53,100 --> 00:02:58,099
të ka lali zemer‚ o sa shumë te du

45
00:02:59,107 --> 00:03:08,106
www.RentAnAdviser.com

Silva Gunbardhi ft. Mandi ft. Dafi - Te ka lali shpirt (Official Video HD) Synchronized Advanced Lyrics (.LRC)

[00:00.51]Të ka lali shpirt‚ të ka lali xhan
[00:07.91]
[00:08.11]të ka lali zemer‚ o sa shumë te du
[00:15.51]
[00:15.71]Të ka lali shpirt‚ të ka lali xhan
[00:22.91]
[00:23.11]të ka lali zemer‚ o sa shumë te du
[00:30.10]
[00:30.32]He*‚ rri normale thua
[00:32.22]
[00:32.40]zemër *o nuk dua
[00:34.50]
[00:34.72]marrëzisht të nd*e*
[00:37.52]
[00:37.70]S′*e veç bota për mua
[00:39.70]
[00:39.91]shumë më shumë të dua
[00:41.71]
[00:41.92]s′të gën*e* kur them
[00:45.11]
[00:45.32]Se lali xhan xhan
[00:46.72]
[00:46.90]lali xhan xhan
[00:48.60]
[00:48.82]lali xhan xhan të ka
[00:52.52]
[00:52.70]He* lali xhan xhan
[00:54.20]
[00:54.41]lali xhan xhan
[00:56.11]
[00:56.31]lali xhan xhan të ka
[01:00.61]
[01:00.81]Të ka lali shpirt‚ të ka lali xhan
[01:07.81]
[01:08.00]të ka lali zemer‚ o sa shumë te du
[01:15.40]
[01:15.60]Të ka lali shpirt‚ të ka lali xhan
[01:22.90]
[01:23.12]të ka lali zemer‚ o sa shumë te du
[01:31.11]
[01:45.40]He*‚ rri normale thua
[01:47.10]
[01:47.30]zemër *o nuk dua
[01:49.20]
[01:49.40]marrëzisht të nd*e*
[01:52.60]
[01:52.82]S′*e veç bota për mua
[01:54.61]
[01:54.82]shumë më shumë të dua
[01:56.72]
[01:56.92]s′të gën*e* kur them
[02:00.11]
[02:00.31]Se lali xhan xhan
[02:01.71]
[02:01.90]lali xhan xhan
[02:03.60]
[02:03.81]lali xhan xhan të ka
[02:07.31]
[02:07.51]He* lali xhan xhan
[02:09.10]
[02:09.30]lali xhan xhan
[02:11.00]
[02:11.21]lali xhan xhan të ka
[02:15.01]
[02:15.21]Komercial kohët e fundit
[02:16.91]
[02:17.12]o bo Prishtina Tirona
[02:18.72]
[02:18.90]po evulon muzika po luhet sot
[02:20.50]
[02:20.71]siç po ta don
[02:22.41]
[02:22.61]Rrepi po m′bon sllogan
[02:24.31]
[02:24.50]Fast slow *etën ta zg*at
[02:26.20]
[02:26.42]Yeah girl‚ unë ty po t′pushto*
[02:28.12]
[02:28.31]me f*alët më t′mira
[02:29.06]
[02:29.11]për vete po t′bo*. Se
[02:30.11]
[02:30.21]Të ka lali shpirt‚ të ka lali xhan (Clap Your Hands)
[02:37.91]
[02:38.10]të ka lali zemer‚ o sa shumë te du
[02:45.40]
[02:45.60]Të ka lali shpirt‚ të ka lali xhan
[02:52.90]
[02:53.10]të ka lali zemer‚ o sa shumë te du
[02:58.10]
[02:59.11]www.RentAnAdviser.com
[03:08.11]

Silva Gunbardhi ft. Mandi ft. Dafi - Te ka lali shpirt (Official Video HD) Synchronized Simple Lyrics (.LRC)

[00:00.51]Të ka lali shpirt‚ të ka lali xhan
[00:08.11]të ka lali zemer‚ o sa shumë te du
[00:15.71]Të ka lali shpirt‚ të ka lali xhan
[00:23.11]të ka lali zemer‚ o sa shumë te du
[00:30.32]He*‚ rri normale thua
[00:32.40]zemër *o nuk dua
[00:34.72]marrëzisht të nd*e*
[00:37.70]S′*e veç bota për mua
[00:39.91]shumë më shumë të dua
[00:41.92]s′të gën*e* kur them
[00:45.32]Se lali xhan xhan
[00:46.90]lali xhan xhan
[00:48.82]lali xhan xhan të ka
[00:52.70]He* lali xhan xhan
[00:54.41]lali xhan xhan
[00:56.31]lali xhan xhan të ka
[01:00.81]Të ka lali shpirt‚ të ka lali xhan
[01:08.00]të ka lali zemer‚ o sa shumë te du
[01:15.60]Të ka lali shpirt‚ të ka lali xhan
[01:23.12]të ka lali zemer‚ o sa shumë te du
[01:45.40]He*‚ rri normale thua
[01:47.30]zemër *o nuk dua
[01:49.40]marrëzisht të nd*e*
[01:52.82]S′*e veç bota për mua
[01:54.82]shumë më shumë të dua
[01:56.92]s′të gën*e* kur them
[02:00.31]Se lali xhan xhan
[02:01.90]lali xhan xhan
[02:03.81]lali xhan xhan të ka
[02:07.51]He* lali xhan xhan
[02:09.30]lali xhan xhan
[02:11.21]lali xhan xhan të ka
[02:15.21]Komercial kohët e fundit
[02:17.12]o bo Prishtina Tirona
[02:18.90]po evulon muzika po luhet sot
[02:20.71]siç po ta don
[02:22.61]Rrepi po m′bon sllogan
[02:24.50]Fast slow *etën ta zg*at
[02:26.42]Yeah girl‚ unë ty po t′pushto*
[02:28.31]me f*alët më t′mira
[02:29.11]për vete po t′bo*. Se
[02:30.21]Të ka lali shpirt‚ të ka lali xhan (Clap Your Hands)
[02:38.10]të ka lali zemer‚ o sa shumë te du
[02:45.60]Të ka lali shpirt‚ të ka lali xhan
[02:53.10]të ka lali zemer‚ o sa shumë te du
[02:59.11]www.RentAnAdviser.com

Note: Some bad words might be displayed like ***** in above subtitles and lyrics because of Google adsesne restriction. You can use download buttons to get original subtitle and lyric files.
ENABLE javascript in your browser!

Silva Gunbardhi ft. Mandi ft. Dafi - Te ka lali shpirt (Official Video HD) Lyrics & Subtitles

Silva-Gunbardhi-ft.-Mandi-ft.-Dafi-Te-ka-lali-shpirt-(Official-Video-HD).srt Subtitle (.SRT)

Silva-Gunbardhi-ft.-Mandi-ft.-Dafi-Te-ka-lali-shpirt-(Official-Video-HD).lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

Silva-Gunbardhi-ft.-Mandi-ft.-Dafi-Te-ka-lali-shpirt-(Official-Video-HD).lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

DOWNLOADING SUBTITLES MEANS THAT YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also download subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

New Subtitles

Watch on YouTube: Silva Gunbardhi ft. Mandi ft. Dafi Te ka lali shpirt (Official Video HD) (sorted by view count)
Watch on YouTube: Silva Gunbardhi ft. Mandi ft. Dafi Te ka lali shpirt (Official Video HD) (sorted by relevance)
Note:Download video and music files with subtitles from YouTube and other websites for free with YouTube Video downloader.

Warning!

Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.


You may need below programs to create subtitle for music videos and audio music files and listen music videos and audio music files with subtitle or lyrics (.LRC) file.

 1. Download video and music files with subtitles from YouTube and other websites for free with YouTube Video downloader.
 2. You can create subtitles (.SRT) and synchronized lyrics file (.LRC) for music videos and audio music files for free with Subtitle Maker
 3. You can convert music videos to audio MP3 (or any other audio formats) with Audio converter, Video to mp3 converter.
 4. You can watch music videos with subtitle or listen audio music files with synchronized lyrics file with Kripto Video Protector & Media Player.
 5. You can synchronize subtitles and lyrics (.LRC) with video or audio file with Subtitle Synchronizer.
 6. Download subtitles for your movies or TV series automatically by movie name or movie hash code or episode number. Subtitle Downloader.
 7. Watch movies as dubbed in your native language by using Text to speech to speak aloud subtitle of the video. This feature is very helpful for people with vision, slow reading or similar problems. Text to speech movie dubber.

Download Kripto Video Protector & Media Player and place subtitle (*.srt) files in the same directory of video file. In this way, subtitles will be automatically detected by the player like image shown below.

 • watch music videos with subtitle

  watch music videos with subtitle
 • listen audio music files with subtitle or lyrics

  listen audio music files with subtitle or lyrics