About -  Contact

Enca - Ciao Lyrics & Subtitles

For performance reason maximum 100 search results will be shown. So you should type search queries like singer name AND song name or full song name. E.g. Shakira Addicted or full song name like Can't Remember to Forget. Alternatively you can DROP MEDIA FILE HERE TO SEARCH SUBTITLE AUTOMATICALLY (modern browsers only)

Singer: Enca | Song: Ciao

Enca - Ciao Subtitle (.SRT)

0
00:00:00,000 --> 00:00:00,000
by RentAnAdviser.com

1
00:00:09,409 --> 00:00:10,908
Sa po du me pi

2
00:00:11,016 --> 00:00:13,515
Dridhe n*****o e po pim bari

3
00:00:14,417 --> 00:00:15,816
Sa po du me pi

4
00:00:15,908 --> 00:00:17,007
Dridhe n*****o

5
00:00:18,913 --> 00:00:20,312
Sa po du me pi

6
00:00:20,404 --> 00:00:22,703
Dridhe n*****o e po pim bari

7
00:00:22,801 --> 00:00:25,000
Kce*****na pak edhe bo*****na party

8
00:00:25,106 --> 00:00:28,405
Kena tonat po nuk kena dashni

9
00:00:28,509 --> 00:00:30,058
Sa po du me pi

10
00:00:30,106 --> 00:00:32,205
*****om me shok amo **** n′vetmi

11
00:00:32,301 --> 00:00:34,600
Sa gabim bona kthena te ti

12
00:00:34,706 --> 00:00:38,255
Deri von gonna move my body

13
00:00:38,315 --> 00:00:40,114
Other boyz

14
00:00:40,218 --> 00:00:42,417
Treat them like toyz

15
00:00:42,519 --> 00:00:44,818
Dem little boyz

16
00:00:44,902 --> 00:00:47,301
Dey make no noise

17
00:00:48,211 --> 00:00:51,410
Cohu‚ nga k*****o enderr e keqe zg*****ohu

18
00:00:51,500 --> 00:00:53,799
F*****alt e tyre I dg*****on‚mashtrohu

19
00:00:53,905 --> 00:00:56,204
Vetem na e dina ca ka

20
00:00:57,802 --> 00:01:01,001
Cohu‚ n*****o si un sun e g*****en‚provo

21
00:01:01,099 --> 00:01:03,398
*****om e nxon‚ per me hup skam koh un

22
00:01:03,508 --> 00:01:05,507
Un e ti e dina ca ka

23
00:01:11,705 --> 00:01:13,004
Sa po du me pi

24
00:01:13,100 --> 00:01:15,199
Dridhe n*****o e po pim bari

25
00:01:15,301 --> 00:01:17,700
Kce*****na pak edhe bo*****na party

26
00:01:17,810 --> 00:01:21,009
Kena tonat po nuk kena dashni

27
00:01:21,099 --> 00:01:22,748
Sa po du me pi

28
00:01:22,814 --> 00:01:24,913
*****om me shok amo **** n′vetmi

29
00:01:24,999 --> 00:01:27,198
Sa gabim bona kthena te ti

30
00:01:27,314 --> 00:01:30,213
Deri von gonna move my body

31
00:01:31,017 --> 00:01:32,116
Sa po du me pi

32
00:01:32,202 --> 00:01:34,501
Dridhe n*****o e po pim bari

33
00:01:34,607 --> 00:01:36,906
Kce*****na pak edhe bo*****na party

34
00:01:37,010 --> 00:01:40,309
Kena tonat po nuk kena dashni

35
00:01:40,405 --> 00:01:41,704
Sa po du me pi

36
00:01:41,802 --> 00:01:44,101
Dridhe n*****o e po pim bari

37
00:01:44,209 --> 00:01:46,508
Kce*****na pak edhe bo*****na party

38
00:01:46,612 --> 00:01:48,811
Kena tonat po nuk kena dashni

39
00:01:50,107 --> 00:01:52,206
Ata folin bla bla bla bla bla

40
00:01:52,318 --> 00:01:54,617
Neve *****a bo*****m hahahahaha

41
00:01:54,711 --> 00:01:56,710
Ti se din se ça o

42
00:01:56,800 --> 00:01:59,199
Tani ta bo***** ciao ciao

43
00:01:59,317 --> 00:02:01,816
Ata folin bla bla bla bla bla

44
00:02:01,912 --> 00:02:04,111
Neve *****a bo*****m hahahahaha

45
00:02:04,207 --> 00:02:06,306
Ti se din se ça o

46
00:02:06,406 --> 00:02:08,905
Tani ta bo***** ciao ciao

47
00:02:09,009 --> 00:02:11,108
E di‚ e di‚ e di*****a

48
00:02:11,206 --> 00:02:13,805
Ste pelqyn f*****alet e mi*****a

49
00:02:13,911 --> 00:02:16,110
Zg*****odhe mu kon vetem e per mu menon

50
00:02:16,200 --> 00:02:18,499
Tash nga largesia

51
00:02:18,613 --> 00:02:20,612
E di‚ e di‚ e di*****a

52
00:02:20,700 --> 00:02:23,299
Ste pelqyn f*****alet e mi*****a

53
00:02:23,417 --> 00:02:25,716
Zg*****odhe mu kon vetem e per mu menon

54
00:02:25,818 --> 00:02:28,017
Tash nga largesia

55
00:02:33,017 --> 00:02:34,316
Sa po du me pi

56
00:02:34,418 --> 00:02:36,717
Dridhe n*****o e po pim bari

57
00:02:36,811 --> 00:02:39,110
Kce*****na pak edhe bo*****na party

58
00:02:39,216 --> 00:02:42,415
Kena tonat po nuk kena dashni

59
00:02:42,505 --> 00:02:44,304
Sa po du me pi

60
00:02:44,402 --> 00:02:46,301
*****om me shok amo **** n′vetmi

61
00:02:46,403 --> 00:02:48,702
Sa gabim bona kthena te ti

62
00:02:48,804 --> 00:02:51,603
Deri von gonna move my body

63
00:02:52,305 --> 00:02:54,404
Ata folin bla bla bla bla bla

64
00:02:54,514 --> 00:02:56,813
Neve *****a bo*****m hahahahaha

65
00:02:56,907 --> 00:02:58,906
Ti se din se ça o

66
00:02:59,018 --> 00:03:01,417
Tani ta bo***** ciao ciao

67
00:03:01,917 --> 00:03:04,016
Ata folin bla bla bla bla bla

68
00:03:04,104 --> 00:03:06,403
Neve *****a bo*****m hahahahaha

69
00:03:06,511 --> 00:03:08,510
Ti se din se ça o

70
00:03:08,614 --> 00:03:11,263
Tani ta bo***** ciao ciao

71
00:03:11,311 --> 00:03:12,810
Sa po du me pi

72
00:03:12,918 --> 00:03:15,117
Dridhe n*****o e po pim bari

73
00:03:15,211 --> 00:03:17,410
Kce*****na pak edhe bo*****na party

74
00:03:17,506 --> 00:03:20,805
Kena tonat kena edhe dashni

75
00:03:20,909 --> 00:03:22,308
Sa po du me pi

76
00:03:22,418 --> 00:03:24,617
*****om me shok *****o nuk **** n′vetmi

77
00:03:24,711 --> 00:03:27,110
Kce*****na shum edhe bo*****na party

78
00:03:27,210 --> 00:03:30,209
Kena tonat kena edhe dashni

79
00:03:31,211 --> 00:03:40,210
by RentAnAdviser.com

Enca - Ciao Synchronized Advanced Lyrics (.LRC)

[00:00.00]by RentAnAdviser.com
[00:00.00]
[00:09.41]Sa po du me pi
[00:10.91]
[00:11.02]Dridhe n*****o e po pim bari
[00:13.52]
[00:14.42]Sa po du me pi
[00:15.82]
[00:15.91]Dridhe n*****o
[00:17.01]
[00:18.91]Sa po du me pi
[00:20.31]
[00:20.40]Dridhe n*****o e po pim bari
[00:22.70]
[00:22.80]Kce*****na pak edhe bo*****na party
[00:25.00]
[00:25.11]Kena tonat po nuk kena dashni
[00:28.41]
[00:28.51]Sa po du me pi
[00:30.06]
[00:30.11]*****om me shok amo **** n′vetmi
[00:32.21]
[00:32.30]Sa gabim bona kthena te ti
[00:34.60]
[00:34.71]Deri von gonna move my body
[00:38.26]
[00:38.32]Other boyz
[00:40.11]
[00:40.22]Treat them like toyz
[00:42.42]
[00:42.52]Dem little boyz
[00:44.82]
[00:44.90]Dey make no noise
[00:47.30]
[00:48.21]Cohu‚ nga k*****o enderr e keqe zg*****ohu
[00:51.41]
[00:51.50]F*****alt e tyre I dg*****on‚mashtrohu
[00:53.80]
[00:53.91]Vetem na e dina ca ka
[00:56.20]
[00:57.80]Cohu‚ n*****o si un sun e g*****en‚provo
[01:01.00]
[01:01.10]*****om e nxon‚ per me hup skam koh un
[01:03.40]
[01:03.51]Un e ti e dina ca ka
[01:05.51]
[01:11.71]Sa po du me pi
[01:13.00]
[01:13.10]Dridhe n*****o e po pim bari
[01:15.20]
[01:15.30]Kce*****na pak edhe bo*****na party
[01:17.70]
[01:17.81]Kena tonat po nuk kena dashni
[01:21.01]
[01:21.10]Sa po du me pi
[01:22.75]
[01:22.81]*****om me shok amo **** n′vetmi
[01:24.91]
[01:24.100]Sa gabim bona kthena te ti
[01:27.20]
[01:27.31]Deri von gonna move my body
[01:30.21]
[01:31.02]Sa po du me pi
[01:32.12]
[01:32.20]Dridhe n*****o e po pim bari
[01:34.50]
[01:34.61]Kce*****na pak edhe bo*****na party
[01:36.91]
[01:37.01]Kena tonat po nuk kena dashni
[01:40.31]
[01:40.41]Sa po du me pi
[01:41.70]
[01:41.80]Dridhe n*****o e po pim bari
[01:44.10]
[01:44.21]Kce*****na pak edhe bo*****na party
[01:46.51]
[01:46.61]Kena tonat po nuk kena dashni
[01:48.81]
[01:50.11]Ata folin bla bla bla bla bla
[01:52.21]
[01:52.32]Neve *****a bo*****m hahahahaha
[01:54.62]
[01:54.71]Ti se din se ça o
[01:56.71]
[01:56.80]Tani ta bo***** ciao ciao
[01:59.20]
[01:59.32]Ata folin bla bla bla bla bla
[02:01.82]
[02:01.91]Neve *****a bo*****m hahahahaha
[02:04.11]
[02:04.21]Ti se din se ça o
[02:06.31]
[02:06.41]Tani ta bo***** ciao ciao
[02:08.91]
[02:09.01]E di‚ e di‚ e di*****a
[02:11.11]
[02:11.21]Ste pelqyn f*****alet e mi*****a
[02:13.81]
[02:13.91]Zg*****odhe mu kon vetem e per mu menon
[02:16.11]
[02:16.20]Tash nga largesia
[02:18.50]
[02:18.61]E di‚ e di‚ e di*****a
[02:20.61]
[02:20.70]Ste pelqyn f*****alet e mi*****a
[02:23.30]
[02:23.42]Zg*****odhe mu kon vetem e per mu menon
[02:25.72]
[02:25.82]Tash nga largesia
[02:28.02]
[02:33.02]Sa po du me pi
[02:34.32]
[02:34.42]Dridhe n*****o e po pim bari
[02:36.72]
[02:36.81]Kce*****na pak edhe bo*****na party
[02:39.11]
[02:39.22]Kena tonat po nuk kena dashni
[02:42.42]
[02:42.51]Sa po du me pi
[02:44.30]
[02:44.40]*****om me shok amo **** n′vetmi
[02:46.30]
[02:46.40]Sa gabim bona kthena te ti
[02:48.70]
[02:48.80]Deri von gonna move my body
[02:51.60]
[02:52.31]Ata folin bla bla bla bla bla
[02:54.40]
[02:54.51]Neve *****a bo*****m hahahahaha
[02:56.81]
[02:56.91]Ti se din se ça o
[02:58.91]
[02:59.02]Tani ta bo***** ciao ciao
[03:01.42]
[03:01.92]Ata folin bla bla bla bla bla
[03:04.02]
[03:04.10]Neve *****a bo*****m hahahahaha
[03:06.40]
[03:06.51]Ti se din se ça o
[03:08.51]
[03:08.61]Tani ta bo***** ciao ciao
[03:11.26]
[03:11.31]Sa po du me pi
[03:12.81]
[03:12.92]Dridhe n*****o e po pim bari
[03:15.12]
[03:15.21]Kce*****na pak edhe bo*****na party
[03:17.41]
[03:17.51]Kena tonat kena edhe dashni
[03:20.81]
[03:20.91]Sa po du me pi
[03:22.31]
[03:22.42]*****om me shok *****o nuk **** n′vetmi
[03:24.62]
[03:24.71]Kce*****na shum edhe bo*****na party
[03:27.11]
[03:27.21]Kena tonat kena edhe dashni
[03:30.21]
[03:31.21]by RentAnAdviser.com
[03:40.21]

Enca - Ciao Synchronized Simple Lyrics (.LRC)

[00:00.00]by RentAnAdviser.com
[00:09.41]Sa po du me pi
[00:11.02]Dridhe n*****o e po pim bari
[00:14.42]Sa po du me pi
[00:15.91]Dridhe n*****o
[00:18.91]Sa po du me pi
[00:20.40]Dridhe n*****o e po pim bari
[00:22.80]Kce*****na pak edhe bo*****na party
[00:25.11]Kena tonat po nuk kena dashni
[00:28.51]Sa po du me pi
[00:30.11]*****om me shok amo nina n′vetmi
[00:32.30]Sa gabim bona kthena te ti
[00:34.71]Deri von gonna move my body
[00:38.32]Other boyz
[00:40.22]Treat them like toyz
[00:42.52]Dem little boyz
[00:44.90]Dey make no noise
[00:48.21]Cohu‚ nga k*****o enderr e keqe zg*****ohu
[00:51.50]F*****alt e tyre I dg*****on‚mashtrohu
[00:53.91]Vetem na e dina ca ka
[00:57.80]Cohu‚ n*****o si un sun e g*****en‚provo
[01:01.10]*****om e nxon‚ per me hup skam koh un
[01:03.51]Un e ti e dina ca ka
[01:11.71]Sa po du me pi
[01:13.10]Dridhe n*****o e po pim bari
[01:15.30]Kce*****na pak edhe bo*****na party
[01:17.81]Kena tonat po nuk kena dashni
[01:21.10]Sa po du me pi
[01:22.81]*****om me shok amo nina n′vetmi
[01:24.100]Sa gabim bona kthena te ti
[01:27.31]Deri von gonna move my body
[01:31.02]Sa po du me pi
[01:32.20]Dridhe n*****o e po pim bari
[01:34.61]Kce*****na pak edhe bo*****na party
[01:37.01]Kena tonat po nuk kena dashni
[01:40.41]Sa po du me pi
[01:41.80]Dridhe n*****o e po pim bari
[01:44.21]Kce*****na pak edhe bo*****na party
[01:46.61]Kena tonat po nuk kena dashni
[01:50.11]Ata folin bla bla bla bla bla
[01:52.32]Neve *****a bo*****m hahahahaha
[01:54.71]Ti se din se ça o
[01:56.80]Tani ta bo***** ciao ciao
[01:59.32]Ata folin bla bla bla bla bla
[02:01.91]Neve *****a bo*****m hahahahaha
[02:04.21]Ti se din se ça o
[02:06.41]Tani ta bo***** ciao ciao
[02:09.01]E di‚ e di‚ e di*****a
[02:11.21]Ste pelqyn f*****alet e mi*****a
[02:13.91]Zg*****odhe mu kon vetem e per mu menon
[02:16.20]Tash nga largesia
[02:18.61]E di‚ e di‚ e di*****a
[02:20.70]Ste pelqyn f*****alet e mi*****a
[02:23.42]Zg*****odhe mu kon vetem e per mu menon
[02:25.82]Tash nga largesia
[02:33.02]Sa po du me pi
[02:34.42]Dridhe n*****o e po pim bari
[02:36.81]Kce*****na pak edhe bo*****na party
[02:39.22]Kena tonat po nuk kena dashni
[02:42.51]Sa po du me pi
[02:44.40]*****om me shok amo nina n′vetmi
[02:46.40]Sa gabim bona kthena te ti
[02:48.80]Deri von gonna move my body
[02:52.31]Ata folin bla bla bla bla bla
[02:54.51]Neve *****a bo*****m hahahahaha
[02:56.91]Ti se din se ça o
[02:59.02]Tani ta bo***** ciao ciao
[03:01.92]Ata folin bla bla bla bla bla
[03:04.10]Neve *****a bo*****m hahahahaha
[03:06.51]Ti se din se ça o
[03:08.61]Tani ta bo***** ciao ciao
[03:11.31]Sa po du me pi
[03:12.92]Dridhe n*****o e po pim bari
[03:15.21]Kce*****na pak edhe bo*****na party
[03:17.51]Kena tonat kena edhe dashni
[03:20.91]Sa po du me pi
[03:22.42]*****om me shok *****o nuk nina n′vetmi
[03:24.71]Kce*****na shum edhe bo*****na party
[03:27.21]Kena tonat kena edhe dashni
[03:31.21]by RentAnAdviser.com

Note: Some bad words might be displayed like ***** in above subtitles and lyrics because of Google adsesne restriction. You can use download buttons to get original subtitle and lyric files.
ENABLE javascript in your browser!

Enca - Ciao Lyrics & Subtitles

Enca-Ciao.srt Subtitle (.SRT)

Enca-Ciao.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

Enca-Ciao.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

DOWNLOADING SUBTITLES MEANS THAT YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also download subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

New Subtitles

Watch on YouTube: Enca Ciao (sorted by view count)
Watch on YouTube: Enca Ciao (sorted by relevance)
Note:Download video and music files with subtitles from YouTube and other websites for free with YouTube Video downloader.

Warning!

Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.


You may need below programs to create subtitle for music videos and audio music files and listen music videos and audio music files with subtitle or lyrics (.LRC) file.

 1. Download video and music files with subtitles from YouTube and other websites for free with YouTube Video downloader.
 2. You can create subtitles (.SRT) and synchronized lyrics file (.LRC) for music videos and audio music files for free with Subtitle Maker
 3. You can convert music videos to audio MP3 (or any other audio formats) with Audio converter, Video to mp3 converter.
 4. You can watch music videos with subtitle or listen audio music files with synchronized lyrics file with Kripto Video Protector & Media Player.
 5. You can synchronize subtitles and lyrics (.LRC) with video or audio file with Subtitle Synchronizer.
 6. Download subtitles for your movies or TV series automatically by movie name or movie hash code or episode number. Subtitle Downloader.
 7. Watch movies as dubbed in your native language by using Text to speech to speak aloud subtitle of the video. This feature is very helpful for people with vision, slow reading or similar problems. Text to speech movie dubber.

Download Kripto Video Protector & Media Player and place subtitle (*.srt) files in the same directory of video file. In this way, subtitles will be automatically detected by the player like image shown below.

 • watch music videos with subtitle

  watch music videos with subtitle
 • listen audio music files with subtitle or lyrics

  listen audio music files with subtitle or lyrics

blog comments powered by Disqus