Progress: 1 / 4749 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    inexperience       Flash Player requiredGet Flash Player

* önceki geçmiş zaman, geçmiş zamanın hikâyesi

* oyun yazarı, tiyatro yazarı

* acemilik, tecrübesizlik, deneyimsizlik, cahillik, toyluk
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):