Progress: 1 / 4749 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    louse       Flash Player requiredGet Flash Player

* bit, aşağılık kimse

* terhis etmek, seferberliği kaldırmak; hizmet dışı bırakmak

* eski haline dönme, evirtim, eski sahibine dönme, terslik, veraset hakkı, kutup değiştirme, ilkel özelliklerin yeniden belirmesi
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):