Progress: 1 / 4749 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    pestilence       Flash Player requiredGet Flash Player

* doğruluk, kesinlik, tamlık; ayar

* öldürücü salgın hastalık, veba, zararlı öğreti

* yokluk, bulunmama; dalgınlık; gıyap
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):