Progress: 1 / 1492 (0.07%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    predicament       Flash Player requiredGet Flash Player

etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak, basmak, damgalamak, sıkıştırmak, aklına sokmak, zorla askere almak, zorlamak, kamulaştırmak, el koymak

cemiyet, cemaat, topluluk, ortaklık, müşterek tasarruf, benzerlik, ortak yön

kategori, kötü durum, tatsız durum, çıkmaz
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):