Progress: 1 / 1492 (0.07%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    devious       Flash Player requiredGet Flash Player

dolambaçlı; aldatıcı, dürüst olamayan; sapa

küçümseme, hor görme, küçümsenen şey

kabahatli kimse, suçlu; ihmalkâr kimse; zamanında yapılmayan ödeme
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):