Progress: 1 / 1492 (0.07%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    infringe       Flash Player requiredGet Flash Player

kabine, bakanlar kurulu; dolap, vitrinli dolap, televizyon veya teyp bölmesi, kartvizitten büyükçe fotoğraf

tanrılaştırma, ilahlaştırma, yüceltme; ideal, yüce amaç

çiğnemek, ihlal etmek, tecâvüz etmek, bozmak, hakkını yemek
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):