Progress: 1 / 1492 (0.07%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    amalgamate       Flash Player requiredGet Flash Player

cıva ile karıştırmak, karıştırmak, birleştirmek, karışmak, birleşmek

acımak; üzülmek, teessüf etmek; beğenmemek, hayıflanmak

cezalandırmak, kınamak, dövmek, azarlamak
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):