Progress: 1 / 7120 (0.01%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    missile       Flash Player requiredGet Flash Player

sıklık, sık sık olma, frekans, titreşim sıklığı

mermi, füze, atılan şey, ok

anatomi, anatomik yapı, vücut yapısı; inceleme, analiz
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):