Progress: 1 / 7120 (0.01%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    intimation       Flash Player requiredGet Flash Player

ima, çıtlatma, bildirme, öneri

tatlılık, hoşluk, hoş tavırlar

mide bulandırmak, iğrenmek
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):