Progress: 1 / 7120 (0.01%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    hardy       Flash Player requiredGet Flash Player

dayanıklı, güçlü kuvvetli, cesur, yürekli, gözüpek, yüzsüz, arsız, cüretkâr, atılgan

coşkunluk, ateşlilik, sertlik, şiddet

yem, olta yemi; cezbeden şey, cezbetme, kandırma; mola
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):