Progress: 1 / 3980 (0.03%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    bludgeon       Flash Player requiredGet Flash Player

* kabuk; kuru ekmek; tortu; yüzsüzlük, arsızlık
* kabuklanmak; buz tutmak

* yaklaşıp konuşmak, yanaşmak; asılmak, sarkıntılık etmek

* sopa, cop
* sopalamak, coplamak; zorlamak, zorla yaptırmak
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):