Progress: 1 / 3980 (0.03%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    realm       Flash Player requiredGet Flash Player

* krallık, ülke, diyar, alan, alem

* takvim, yıllık, liste, sicil; almanak, kütük; mahkeme günü
* kaydetmek, düzenlemek (belge)

* sıra, dizi, saf, rütbe, aşama, sınıf, tabaka, derece
* dizmek, sıraya koymak, saymak, yer vermek, dizilmek, sıra olmak, rütbesi olmak, sayılmak, yüksek rütbeli olmak
* bol, çok, gür, kaba, kaba saba, verimli, bereketli, tam, alâsı, bakımsız (bahçe), bozulmuş, kokmuş, kokuşmuş, iğrenç
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):