Progress: 1 / 4992 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    pious       Flash Player requiredGet Flash Player

manzara, görünüm, beklenti, olasılık, umut, ihtimal, maden damarı belirtisi, muhtemel müşteri

dindar, sahte sofu, sahte, göstermelik, saygılı

koyut, doğru varsayılan kanıtsız önerme, esas
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):