Progress: 1 / 4992 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    corollary       Flash Player requiredGet Flash Player

sonuç, doğal sonuç

tartışma, ihtilaf, münakaşa, kavga

yüksek sesle okumak, söylev vermek, nutuk çekmek, heyecanlı konuşma yapmak; bağırıp çağırmak
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):