Progress: 1 / 4992 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    interdict       Flash Player requiredGet Flash Player

sadakât, bağlılık

özlü, içerikli, güçlü, kısa ve öz, kısa ve özlü

yasak, yasaklama
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):