Progress: 1 / 4992 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    befuddle       Flash Player requiredGet Flash Player

şaşırtmak, aklını karıştırmak; sarhoş etmek

mutfak; yemek pişirme sanatı, ahçılık

dört ayaklı
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):