Progress: 1 / 1243 (0.08%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    toxic       Flash Player requiredGet Flash Player

uymak, bağdaşmak, yakışmak

toksik, zehirli

akın, yağma, çapul, baskın, atılım (riskli)
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):