Progress: 1 / 1243 (0.08%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    pithy       Flash Player requiredGet Flash Player

kafasına sokmak, telkin etmek, aşılamak, dolduruşa getirmek

özlü, içerikli, güçlü, kısa ve öz, kısa ve özlü

lezzetsiz, tatsız, yavan, tatsız tuzsuz, sıkıcı
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):