Progress: 1 / 1243 (0.08%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    opprobrious       Flash Player requiredGet Flash Player

kaçınma, sakınma, bahane; kaçamak; kaçırma

serbest bırakmak, serbest kalmak; dolaşıklığını gidermek, açmak, çözmek, açılmak,

hakaret dolu, utanç verici, aşağılayıcı, ayıp
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):