Progress: 1 / 1266 (0.08%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    solemnity       Flash Player requiredGet Flash Player

* lasta, lägga börda (på)

* ovilja, agg; fientlighet, animositet

* högtidlighet, glans, prakt; allvar, allvarsamhet; festlighet
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):