Progress: 1 / 1266 (0.08%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    stamina       Flash Player requiredGet Flash Player

* uthållighet, motståndskraft

* världslig
* universal- (världs-, all-, hel, allmännelig)

* medfödd, naturlig
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):