Progress: 1 / 1266 (0.08%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    discord       Flash Player requiredGet Flash Player

* missämja; brist på överensstämmelse

* föreställare (rörlig ammunitionslåda för kanon)
* mjuka upp; sätta fast ammunitionslåda på kanon
* böjlig, smidig, mjuk; eftergiven, foglig

* kollektiv, gemensam; som rör en folkgrupp
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):