Progress: 1 / 6515 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    pill       Flash Player requiredGet Flash Player

* doktor, hekim; ileri gelen; gemi aşçısı; yapay balıkçı sineği
* tedavi etmek, hadım etmek, doktorluk yapmak; onarmak; yamamak; sulandırmak; üzerinde oynama yapmak, değiştirmek

* aleyhte oy vermek
* hap, ilaç, sıkıntı, sıkıcı tip, top [arg.], izmarit, makineli tüfek yuvası (kule)

* likidasyon, tasfiye, kapatma, paraya çevirme, hesaplaşma
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):