Progress: 1 / 6515 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    indirect       Flash Player requiredGet Flash Player

* emeklilik, emekliye ayrılma, inziva, köşesine çekilme, geri çekilme, tedavülden kaldırma, gizli yer, çekilme, inziva yeri

* önceki, eski, geçen, sabık, geçmiş
* biçimlendirici, gövde (uçak), sınıf öğrencisi

* imalı, dolambaçlı, kinayeli, endirekt, aldatıcı, doğru olmayan, dolaylı
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):